nieuws

Politiek overweegt oprichting ministerie van Voedsel

Nieuws 16

Als het aan PvdA, CDA en ChristenUnie ligt, is Den Haag volgend jaar een ministerie rijker. Beleid over voedsel is volgens de partijen te veel versnipperd over verschillende ministeries en moet samenkomen in een op te richten ministerie van Voedsel.

Politiek overweegt oprichting ministerie van Voedsel
Gaat een nieuw ministerie van Voedsel deels het opgeheven ministerie van Landbouw vervangen?

Dat meldt de NOS op zijn nieuwssite. Het nieuwe ministerie zou het gemis van het in 2010 opgeheven ministerie van Landbouw voor een deel moeten vervangen. Politiek Den Haag denkt aan een moderne opvolger van dit ministerie, aangevuld met thema’s als voedselveiligheid (nu gedeeltelijk bij Volksgezondheid) en export (nu vooral bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

Niet iedere politieke partij zit overigens te wachten op een ministerie van Voedsel. SP en GroenLinks zijn tegen. Zij noemen het idee een wassen neus: beleid moet veranderen, niet de naam van een ministerie. VVD en PVV waren destijds sterk voor verkleining van het aantal ministeries. Zij hebben nog niet op het plan gereageerd, aldus de NOS.

Vergissing

Regeringspartij PvdA vindt dat voortaan met een ruimere blik gekeken moet worden naar voedselgerelateerde onderwerpen. Volgens Kamerlid Sjoera Dikkers wordt landbouw te veel gezien als economische sector. ‘Bij Economische Zaken gaat het vooral over handel, terwijl ze bij het ministerie van Volksgezondheid bezig zijn met gezonder eten. Het is logischer om dat samen te voegen.’

ChristenUnie-Kamerlid Dik-Faber deelt die opvatting: ‘Onderwerpen als voedselveiligheid, dierenwelzijn en bestrijdingsmiddelen zijn nu versnipperd en zouden veel beter onder één dak samengebracht kunnen worden. Een ministerie van Voedsel, dat een bredere kijk heeft dan het oude ministerie van Landbouw, heeft de toekomst.’

Volgens het CDA was het opheffen van dat ministerie van Landbouw in 2010 een grote vergissing. ‘Terugkijkend op die kabinetsformatie hadden we dat anders moeten doen’, meent Kamerlid Geurts. Ook hij pleit nu voor een ministerie dat verschillende thema’s combineert.

Terug naar vroeger

De SGP wil het liefst terug naar de situatie van vóór de ‘fout’ van 2010, meldt de NOS. ‘De belangen worden nu niet goed behartigd, landbouw is opgeslokt door het ministerie van Economische Zaken. We moeten terug naar hoe het vroeger was: een sterk eigen ministerie met staatssecretaris én minister’, vindt Kamerlid Dijkgraaf. Hij laat die wens opnemen in het SGP-verkiezingsprogramma.

Tijdens de formatie van het kabinet-Rutte I werd door VVD en CDA ingezet op een kleinere overheid met minder ministeries. Landbouw werd samengevoegd met economische zaken in het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Twee jaar later, bij de formatie van Rutte II, werd Landbouw uit de naam van dat ministerie gehaald, wat leidde tot het huidige ministerie van Economische Zaken.

Boodschappenlijstje

Natuur & Milieu pleit al jaren voor een Minister van Voedsel en heeft ook een al een politiek boodschappenlijstje klaarliggen voor de nieuwe bewindspersoon. Het aanstellen van een Ministerie van Voedsel is broodnodig voor een effectieve aanpak van de Nederlandse voedselproblematiek, aldus reageert de organisatie op het vandaag gepresenteerde voorstel voor een Minister van Voedsel in het nieuwe kabinet.

De grootste uitdaging voor de Minister van Voedsel is het leggen van verbindingen tussen voedselproductie en -consumptie, meldt Natuur en Milieu. De bewindspersoon zou op zeven terreinen, waaronder op gezondheid, natuur en milieu actie moeten ondernemen. Meer achtergrond bij deze zeven speerpunten is hier te vinden.

Reageer op dit artikel