nieuws

Informatieboekje over vitaliteitsregeling online beschikbaar

Nieuws

Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf heeft een informatieboekje over de vitaliteitsregeling uitgegeven. Dit informatieboekje toont de belangrijkste aandachtspunten voor de uitvoering van de vitaliteitsregeling voor werknemers van 60 jaar en ouder die vanaf 1 januari 2016 van deze regeling gebruik willen maken.

Informatieboekje over vitaliteitsregeling online beschikbaar

Het informatieboekje maakt onderdeel uit van de onlangs afgesloten CAO Bakkersbedrijf met een looptijd van 18 maanden (1 april 2015 t/m 30 september 2016). Deze CAO is afgesloten door de werkgeversverenigingen NVB (industriële bakkerijen), NBOV (ambachtelijke bakkerijen) en de werknemersverenigingen FNV en CNV Vakmensen.

De belangrijkste CAO-wijziging is de introductie van de vitaliteitsregeling. De CAO-partijen hebben afgesproken dat invoering van de regeling op brancheniveau kostenneutraal moet zijn. Op individueel niveau kunnen werkgevers en werknemers financieel voordeel of nadeel ondervinden. De nadelen worden voor een deel gecompenseerd door middel van een tijdelijke overgangsregeling voor werkgevers (artikel 18.11), werknemers (artikel 18.12) en de introductie van een gratificatieregeling bij langdurige dienstverbanden (artikel 1.11).

Lees hier het complete informatieboekje over de vitaliteitsregeling.

Reageer op dit artikel