nieuws

Oogstovergang verloopt probleemloos

Nieuws

Oogstovergang verloopt probleemloos

Er zijn weinig problemen met de overgang naar de nieuwe oogst, meldt Koopmans Meel in Leeuwarden. Dit is te danken aan het mooie weer en de zorgvuldige selectie van de betere graangebieden in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

De bakeigenschappen van de tarwe zijn, ondanks iets lagere eiwitpercentages, meer dan goed te noemen. De zonnige zomerperiode heeft de tarwe een perfecte afrijping gegeven, zodat er een mooi en vol aromatisch brood mee kan worden gebakken.

Koopmans Meel heeft van de nieuwe oogst al veel partijen tarwe en rogge uit de voor het bedrijf vertrouwde gebieden geanalyseerd op bakeigenschappen en deze zorgvuldig in kaart gebracht.

Over de gehele wereld is dit jaar veel graan geoogst, zowel tarwe als rogge, door prima groeiomstandigheden.

Door de grote oogst is de prijs voor tarwe ten opzichte van eind vorig jaar gedaald. Koopmans meldt wel dat de prijzen nu weer wat oplopen door slechte inzaaiomstandigheden in Rusland en Oekraïne.

Tarwe

De tarwekwaliteit in de geselecteerde gebieden is vergeleken met voorgaande jaren goed. Het wordt gekenmerkt door een lage amylase-activiteit en geeft hogere valgetallen. Het eiwit is wat sterker, waarbij het eiwitpercentageiets lager is. Dit geeft over het algemeen wat lagere wateropname.

Eko-tarwe is ruim voorradig. De eigenschappen voor deegverwerking zijn prima, het bakvolume is zoals men mag verwachten, aldus Koopmans Meel.

Rogge

De oogst van rogge is prima. Vooral Duitsland heeft een behoorlijk grotere opbrengst dan vorig jaar geoogst. De kwaliteit wordt vooral gekenmerkt een lage amylase-activiteit met verhoogde valgetallen en amylogramwaarden. Partijen met een laag valgetal zijn moeilijk verkrijgbaar. In gebroken roggetypes zijn de valgetallen daardoor stijgende. Ook is er voldoende Eko-rogge. Uit de geselecteerde gebieden komt rogge die bijzondergeschikt is voor de koekbereiding. Uit bakproeven blijkt dat de rogge een optimaal bakvolume en een goedemalsheid geven.

Meer informatie: Francesco Gribling, 06-13132859 of f.gribling@koopmansmeel.nl

Reageer op dit artikel