nieuws

Kredietunie zoekt oud-bakkerijondernemers

Nieuws

Kredietunie zoekt oud-bakkerijondernemers

De Kredietunie Bakkerij Ondernemers (KBO) zoekt oud-ondernemers. Die vormen vanwege hun jarenlange ervaring en wellicht hun spaartegoeden een belangrijke pijler om een kredietunie tot een succes te maken.

Op maandag 4 november 2013 om 15.00 uur vindt daarvoor een introductiebijeenkomst plaats bij Kameryck, Oortjespad 3 te Kamerik.

Koepelvoorzitter Jan Kamminga van ‘Samenwerkende Kredietunies’ zal er onder meer spreken.

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie tussen bakker-ondernemers uit het MKB die via een gemeenschappelijke kas geld ter beschikking stellen aan de ene kant, en aan de andere kant bakkerijondernemers die geld lenen uit deze kas. De sparende leden fungeren als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Hiermee blijft ervaring die in de sector aanwezig, dienstbaar aan de branche en wordt de kans op succes voor de kredietnemer groter. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is democratisch. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden.

Voor dit model van sparen en uitlenen is een bankvergunning nodig. Op dit moment wordt er in Brussel, bij de Nederlandsche Bank en op de ministeries van Economische Zaken en Financiën hard gewerkt aan een uitzonderingspositie voor Kredietunies.

Banken zijn minder geïnteresseerd in het midden- en kleinbedrijf omdat ze daar (te) weinig aan kunnen verdienen. Daar komt bij dat banken als gevolg van Europees toezicht hun balansen moeten versterken en dus terughoudender zijn met het verstrekken van kredieten.

Aanmelden vai de mail: aanmelden@kredietuniebakkerij.nl.

Reageer op dit artikel