nieuws

CEO Eugène Scholten vertrekt bij Bakkersland

Nieuws

CEO Eugène Scholten vertrekt bij Bakkersland

Eugène Scholten (48) is per 1 september teruggetreden als CEO van Bakkersland. De Raad van Commissarissen (RvC) van Bakkersland is voornemens de huidige CFO, Chris Deen (47), te benoemen tot CEO.

Scholten en Bakkersland zijn in goed overleg overeengekomen dat Scholten als CEO van Bakkersland terugtreedt. Sinds zijn aantreden in 2010 heeft Scholten Bakkersland met succes verder geprofessionaliseerd en daarmee de basis gelegd voor een succesvolle onderneming in een competitieve markt.

Scholten zal als gevolg van zijn vertrek bij Bakkersland ook zijn bestuurlijke activiteiten voor de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, het Nederlands Bakkerij Centrum en GS1 neerleggen. Hij blijft tot 1 oktober aanstaande in dienst bij Bakkersland om de overdracht aan zijn opvolger en andere stakeholders goed te begeleiden.

Anthonie Stal, voorzitter van de RvC van Bakkersland, over het vertrek van Scholten: “Wij zijn Eugène bijzonder erkentelijk voor zijn bijdrage aan de verdere ontwikkeling en daarmee het succes van Bakkersland in de afgelopen jaren. Op basis van een duidelijke visie, die de nadruk legt op operational excellence en innovatie, heeft Eugène Bakkersland niet alleen naar het volgende plan getild maar is hij er tevens in geslaagd de vele verschillende eenheden binnen de onderneming tot één Bakkersland te smeden. Tenslotte zijn onder leiding van Eugène strategische lange termijn samenwerkingen aangegaan met klanten en leveranciers, waar Bakkersland in de toekomst van zal profiteren. Wij wensen Eugène succes in zijn verdere loopbaan.”

Beoogd opvolger van Scholten is CFO Chris Deen. Hij kwam in 2012 bij Bakkersland en heeft nauw samengewerkt met de huidige RvC en Scholten.

Reageer op dit artikel