nieuws

Franse graanhandel trekt aan de bel

Nieuws

Franse graanhandel trekt aan de bel

De Franse bond van graantelers AGPB wil dat minister Stéphane le Foll van landbouw op korte termijn een crisisoverleg voor de sector bij elkaar roept. Bovendien vraagt de bond om de uitbetaling van de toeslagrechten naar voren te trekken.

Hoewel de berichten over de graanoogst en -opbrengst goed waren de afgelopen tijd, dreigen volgens voorzitter Philippe Pinta van de Association générale des producteurs de blé nu toch veel akkerbouwers in de problemen te komen door de wisselvallige kwaliteit van de oogst en de lagere marktprijzen. Daarom vraagt de bond Le Foll om alle partijen in de sector bij elkaar te roepen en ook een speciale commissie in te stellen die de graancampagne verder moet volgen en de prijsontwikkeling in de gaten moet houden.

‘Dat is gerechtvaardigd door de onverwachte situatie waarmee veel graanboeren sinds het begin van de zomer zijn geconfronteerd. Voor veel boeren dreigt opnieuw een belangrijke verlaging van hun inkomsten wat tot ernstige problemen voor hun financiële positie zal leiden.’

Reageer op dit artikel