nieuws

Examenwerk ontvangt keurmerk Examenleverancier

Nieuws

Examenwerk ontvangt keurmerk Examenleverancier

Harry de Bruijn, voorzitter van Examenwerk, heeft deze week het keurmerk Examenleverancier van Excenter in ontvangst genomen. Met dit keurmerk laat Examenwerk zien dat de producten en diensten van uitstekende kwaliteit zijn en in alle opzichten voldoen aan de eisen. Dit naast het voldoende oordeel dat Examenwerk vorig jaar kreeg van de Onderwijsinspectie.

Het keurmerk geldt voor de examenbanken LTTR, SHE, SHE-FD en SLEBB. Vanaf 1 augustus 2016 zijn scholen verplicht om examens in te kopen bij gecertificeerde examenleveranciers. Vooruitlopend op deze nieuwe wet- en regelgeving is Examenwerk het audittraject keurmerk Examenleverancier van Excenter ingegaan.

Excenter

Excenter, de Vereniging Exameninstellingen Onderwijs Bedrijfsleven, vertegenwoordigt leveranciers van examenproducten en -diensten en de exameninstellingen van kenniscentra. Zij dragen bij aan de standaardisering van examinering en zorgen voor betrokkenheid van het bedrijfsleven. Dit alles om de kwaliteit van examens en het maatschappelijke het maatschappelijke vertrouwen in de waarde van diploma’s te waarborgen.

Examenwerk

Examenwerk ontwikkelt, onderhoudt en beheert ontwikkelingsgerichte beoordelingsinstrumenten en kwalificerende exameninstrumenten voor beroepsopleidingen en geeft hierover advies. Dit doet Examenwerk voor de sectoren toerisme & recreatie, horeca, facilitaire dienstverlening en brood & banket.

Reageer op dit artikel