nieuws

1.8 Miljoen voor goede plannen verduurzaming voedselproductie

Nieuws

1.8 Miljoen voor goede plannen verduurzaming voedselproductie
Dijksma: 1.8 Miljoen voor goede plannen vanuit ondernemers en bedrijfsleven. Foto: Ton Kastermans.

Staatsecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma stelt 1.8 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van de voedselproductie. Ondernemers worden uitgenodigd om innovatieve oplossingen aan te dragen.

Deze aanbesteding richt zich op efficiëntere inzet van grondstoffen en hoogwaardiger gebruik van reststromen. De aanbesteding is een samenwerking van de topsector AgriFood en het ministerie van Economische zaken. Er worden projecten gezocht die in potentie een grote impact hebben. Het maximum budget per haalbaarheidsonderzoek is 50.000 euro. Voor fase 2 is totaal 1.100.000 euro beschikbaar voor 3 à 4 projecten.

In 2050 moeten er 9 miljard mensen worden gevoed. Verduurzaming van de voedselproductie is van groot belang voor voedselzekerheid voor iedereen. Nederland heeft hier een verantwoordelijkheid in omdat het de tweede agro-exporteur ter wereld is en dus een wereldspeler op het gebied van voedselproductie en voedselvoorziening.

Efficiënt gebruik van grondstoffen is een belangrijke voorwaarde voor het duurzaam produceren van voedsel. Het minimaliseren van de hoeveelheid reststromen in de agrifoodketen en het tot waarde brengen van de overblijvende reststromen is daar onderdeel van.

Ondernemers kunnen een offerte indienen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw proces, product of dienst. Dit kan tot en met dinsdag 2 september 2014.

Reageer op dit artikel