nieuws

Grip op je Bakkerij in zes dagen

Nieuws

Grip op je Bakkerij in zes dagen

In zes dagen tijd stevig vat krijgen op alles wat te maken heeft met de complete bedrijfsvoering binnen- en buiten de eigen, ambachtelijke bakkerij. Dat is de insteek van de training Grip op je bakkerij, die op 3 juli 2014 van start gaat en 9 februari 2015 eindigt. De training is een initiatief van Bakkerswereld, in nauwe samenwerking met Dawn en Koopmans Meel. Twintig bakker-ondernemers hebben zich voor de training aangemeld. De inschrijftermijn is gesloten.

Het bakkersvak is een van de mooiste ambachten die er zijn. Naast het maken van dagelijks en minder dagelijks brood, prachtig banket en heerlijke chocolade komt het ondernemerschap om de hoek kijken. Daar liggen kansen, maar ook en valkuilen. Om ook in het ondernemerschap vakman te worden, biedt Bakkerswereld zodoende een zesdaagse training aan onder de noemer Grip op je bakkerij.

De zesdaagse training, verspreid over acht maanden, wordt gegeven in samenwerking met Dawn en Koopmans Meel. De valkuilen van het ondernemerschap worden tijdens de cursus nadrukkelijk uitgelicht en besproken.

Vier elementen

Grip op je bakkerij is gebaseerd op vier elementen: consumentenbeleving, persoonlijk leiderschap, productie en promotie, en bedrijfseconomie. Deze speerpunten worden per sessie als afzonderlijke hoofdstukken behandeld door gespecialiseerde autoriteiten per vakgebied. De zesdaagse training start met een nulmeting van de bakkerij. Een getrainde ‘mystery guest’ van het gerenommeerde onderzoeksbureau Secret View bezoekt onaangekondigd de bakkerij en beoordeelt deze op service, productpresentatie, productkwaliteit en aankleding van het in- en exterieur.

Extra aandacht

De verrassingsbezoek wordt beoordeeld en opgeslagen in een individueel rapport. Met een persoonlijk internet-account kan de bakker zijn behaalde scores uitlezen. Na de laatste  trainingsdag wordt opnieuw een ‘mystery visit’ uitgevoerd. Bakkerijen worden op dezelfde aspecten beoordeeld als tijdens de nulmeting voorafgaand aan de training. Zo wordt de ontwikkeling op de te beoordelen aspecten gemeten. De bakker krijgt inzichtelijk welke aspecten in zijn bedrijf extra aandacht nodig hebben.

Gedurende het trainingstraject worden deelnemende bakkers in tweetallen aan elkaar gekoppeld. Doel hiervan is van elkaar te leren en elkaar te helpen.

Inspiratietour

Grip op je Bakkerij begint op 3 juli met een inspiratietournee langs interessante bedrijven en eindigt op 9 februari volgend jaar met een terugkomdag.De lesdagen worden georganiseerd bij Dawn Foods in Breda en bij Koopmans meel in Leeuwarden.

De training is een initiatief van vakblad Bakkerswereld, een uitgave van Reed Business Media. ‘Grip op je Bakkerij wordt ondersteund door Koopmans Meel en Dawn Foods. De kosten voor de hele periode zijn 649 euro.

Nadere informatie is beschikbaar op: www.gripopjebakkerij.nl

Reageer op dit artikel