nieuws

Eerste Kamer neemt Wet werk en zekerheid aan

Nieuws

Eerste Kamer neemt Wet werk en zekerheid aan

De Eerste Kamer heeft de Wet werk en zekerheid aangenomen. De beoogde wijzigingen uit de oorspronkelijk ingediende wet over de verbetering van de positie van flexwerkers zijn één jaar doorgeschoven, naar 1 juli 2015. Werkgevers krijgen hierdoor nu meer tijd om zich hierop voor te bereiden.

Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf 1 juli 2015 niet na drie jaar, zoals nu, maar al na twee jaar aanspraak op een vast contract. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van drie naar zes maanden, waardoor draaideurconstructies worden tegengegaan en het gebruik van 0-urencontracten wordt beperkt.

Een aantal regels uit de Wet werk en zekerheid gaat al per 1 januari 2015 aanstaande in: de strengere regels voor de proeftijd, het concurrentiebeding, de loondoorbetalingsplicht voor nuluren en min-maxcontracten en de verplichting om op tijd aan te zeggen dat tijdelijke contracten niet worden verlengd.

Ontslag en transitievergoeding

Er komt vanaf 1 juli 2015 één vaste route: ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd via het UWV en ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Nu krijgt de ene werknemer – via de kantonrechter – een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer (via het UWV) zonder vergoeding op straat komt te staan. Dat verschil komt te vervallen.

Alle werknemers krijgen namelijk vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding als zij ten minste twee jaar in dienst zijn geweest. Die vergoeding kunnen zij bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn; zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal €75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan €75.000 per jaar.

Duur WW teruggebracht

De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao overigens afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen.

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft met de werkgevers en vakbonden afgesproken dat werknemers die hun baan verliezen, zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid om zo kort mogelijk werkloos te hoeven zijn. Van mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Als mensen dan minder loon krijgen dan de WW-uitkering bedraagt, wordt dat bedrag aangevuld vanuit de WW, zodat werken vanuit de WW altijd loont.

Reageer op dit artikel