nieuws

Alles-in-één oplossing voor certificatie voedselveiligheid

Nieuws

Alles-in-één oplossing voor certificatie voedselveiligheid

NEN heeft sinds kort een nieuw handboek beschikbaar met daarin opgenomen twee belangrijke ISO-normen voor certificatie van food safety management systemen. Het handboek bundelt alle informatie die certificerende instellingen nodig hebben voor een betrouwbare en efficiënte controle van de organisatie.

Veiligheid van voedsel blijft een actueel thema. De gevolgen van onveilig voedsel kunnen ernstig zijn en managementsystemen zoals ISO 22000 helpen een organisatie om gevaren op te sporen en te beheersen. Certificatie van een managementsysteem voor voedselveiligheid kan klanten geruststellen door aan te geven dat een organisatie een deugdelijk systeem heeft ingevoerd om de veiligheid van voedsel te waarborgen. Dit werkt echter alleen als er vertrouwen is in certificatie.

Het nieuwe handboek, gebaseerd op beide ISO normen (ISO 22000 en ISO/IEC 17021), speelt hierin een belangrijke rol, want het omschrijft de regels voor eenduidig controleren. De competenties van de controleur worden beschreven, zoals ervaring en opleiding, maar ook bijvoorbeeld hoe lang een controle zou moeten duren.

NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken en deze toe te passen. NEN vertegenwoordigt Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en mondiaal niveau.

Reageer op dit artikel