nieuws

Vraag naar spelt groeit nog steeds

Nieuws

Vraag naar spelt groeit nog steeds

De nieuwe speltoogst wordt medio augustus verwacht. Naar schatting van telers en verwerkers wordt in Nederland 100 tot 200 hectare van deze oertarwe geteeld, wat gemiddeld 1.000 ton ruwe spelt oplevert. Daarvan blijft circa 60 procent schone spelt voor de productie van brood en bakwaren over. Het areaal spelt groeit maar voorzichtig mee met de vraag.

De oertarwe spelt en de daarvan gebakken speltproducten zijn vooral vanwege gezondheidsclaims erg populair geworden. Nog los van de vraag of die gezondheidsclaim juist is, speelt de vraag: kunnen de Nederlandse bakkers blijven voldoen aan de groeiende vraag. Met andere woorden: wordt er voldoende spelt geoogst komend seizoen?

Vastomlijnde cijfers over het areaal spelt zijn er niet. Voor het CBS valt spelt onder de noemer tarwe. De schatting is dat er enkele honderden hectares worden geteeld. Agrifirm noemt 100 tot 200 hectare; het bedrijf levert 200 tot 300 ton biologische spelt aan molenaars, van wie bakkers hun meel betrekken.

Kollenberger Spelt

Ook de uit zes akkerbouwers bestaande coöperatie Kollenberger Spelt uit Zuid-Nederland heeft het over enkele honderden hectares. Wijnand Vogels: ‘Officiële cijfers zijn er niet. Ook in Duitsland, waarvandaan wel wordt geïmporteerd, is spelt klein.’

Ter illustratie: de tarwe-opbrengst in Nederland is ongeveer één miljoen ton. Spelt is zodoende een klein product, hoe populair het momenteel ook is.
Vogels verwacht wel dat het areaal voor oogst 2015 verder groeit. De coöperatie vergrootte het areaal spelt in 2014 van 100 naar 150 hectare, meldt Boerderij.nl. ‘Een paar jaar geleden was het 30 à 40 hectare’, aldus Vogels.

Bakkwaliteit

De prijsverdubbeling naar 60 à 70 cent per kilo ongepelde spelt maakt – bij 6 tot 8 ton opbrengst per hectare – spelt tot een goed alternatief voor het telen tarwe. ‘De teelt lijkt veel op die van wintertarwe. Als het rijp is, moet je direct kunnen dorsen om  je bakkwaliteit niet te verspelen.’
De coöperatie gaat het bouwareaal in ieder geval nog wat uitbreiden. Vogels: ‘Grote vraag is of de vraag naar spelt een hype of blijvend is. De prijs kan zomaar weer inklappen. Het is echt een klein gewas, je hebt er zomaar te veel van.’

Aart den Bakker van Agrifirm verwacht dat er een goede afzetmarkt voor spelt blijft bestaan, maar dat de hype – en daarmee de explosief stijgende prijzen – weg-ebt.

Reageer op dit artikel