nieuws

Examens ondergebracht bij Examenwerk

Nieuws

Examens ondergebracht bij Examenwerk

De mbo-instellingen en de sociale partners in de sectoren horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening brengen hun sectorale examenstichtingen LTTR, SHE en SLEBB volledig onder bij Examenwerk. De herkenbaarheid voor de verschillende sectoren blijft gewaarborgd. De uitvoering ligt bij Kenwerk.

De bundeling zorgt voor een efficiëntere bedrijfsvoering, het vergroten van de innovatiekracht en schaalvoordeel bij de inkoop van expertise. Deelnemende scholen krijgen zo goede producten en diensten tegen dezelfde of lagere kosten.
De komende maanden gebruiken bestuurders om de details van de omvorming naar één stichting nader uit te werken. Bestuurders streven ernaar per 1 september 2014 de knoop definitief door te hakken.

Kracht van Examenwerk

Examenwerk is sterk in examenproducten die optimaal zijn afgestemd op de beroepen waarvoor het beroepsonderwijs opleidt. Daarnaast garandeert Examenwerk dat de kwaliteit voldoet aan de eisen van toezichthouders en wet- en regelgeving.
De belangrijkste speerpunten van Examenwerk voor de komende opleidingsjaren zijn: zorgen voor compleet aanbod van beroepsgerichte taalexamens, aanbieden van digitale versies van beoordelingsinstrumenten, ontwikkelen van kennistoetsen, versterken van dienstverlening gericht op inrichting examenprocessen op school.

Kenwerk

Op dit moment voert Kenwerk de werkzaamheden voor de examenstichtingen uit. Omdat Kenwerk als kenniscentrum verdwijnt, is het voor de continuïteit noodzakelijk om per 1 januari 2015 of zoveel eerder als mogelijk een nieuwe partner voor de uitvoering te vinden. Examenwerk start daarvoor een aanbestedingsprocedure.

Reageer op dit artikel