nieuws

Rekening courant Bakker Bart verlaagd

Nieuws

Rekening courant Bakker Bart verlaagd

Bart’s Retail Food Groep uit Beuningen, franchisegever van Bakker Bakker, heeft een rechtszaak verloren tegen huisbankier ING. De bank verlaagde de rekening-courantfaciliteit tot €3,3 miljoen. Bakker Bart verzette zich daartegen en eiste dat het concern €5 miljoen rood mag staan; €3,3 miljoen zou te weinig zijn.

ING verstrekte in mei 2010 een financiering van langlopende leningen van €19 miljoen. In die financiering zat een rekening-courantfaciliteit van €6 miljoen. In september 2013 heeft de ING Bakker Bart ondergebracht bij zijn afdeling Intensief Beheer. In diezelfde periode is verzekeraar Atradius gestopt met het verzekeren van het kredietrisico van Bakker Bart  voor leveranciers ten aanzien van nieuwe leveringen.
ING was bang dat de liquiditeit van Bakker Bart in 2014 zou gaan vastlopen. De bank wilde voorkomen dat de Rekening Courant Krediet verder zou gaan oplopen. Maar beide partijen kwamen vervolgens niet tot overeenstemming over de hoogte van de kredietfaciliteit.
De rechtbank vindt de handelwijze van ING naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar, noch dat ING door te weigeren de limiet weer op te trekken naar (ten minste) €5 miljoen, zonder dat daar aanvullende zekerheid tegenover staat, misbruik van zijn bevoegdheid heeft gemaakt.
Volgens Bakker Bart is er na de rechtszaak alsnog overeenstemming bereikt met ING en zijn er weer voldoende kredietfaciliteiten.

Reageer op dit artikel