nieuws

NVWA publiceert inspectieresultaten lunchrooms

Nieuws

NVWA publiceert inspectieresultaten lunchrooms

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt vanaf juni de inspectieresultaten van lunchrooms bekend via haar website. ‘Hierdoor krijgen consumenten inzicht of de regels voor veilig voedsel worden nageleefd en krijgen ondernemers de kans zich positief te onderscheiden van anderen’, stelt de instantie. Circa tweeduizend lunchroomeigenaars in Nederland ontvangen deze week een brief en een brochure met uitleg over de procedure en welke gegevens de NVWA zal openbaar maken.

De aankondiging van het ontwerpbesluit waarin de plannen tot openbaarmaking staan beschreven, is donderdag 13 februari gepubliceerd in de Staatscourant. Eigenaren van lunchrooms kunnen binnen zes weken hun zienswijze indienen, waarna het besluit definitief wordt gemaakt. Na deze juridische procedure publiceert de NVWA vanaf juni de Horeca Inspectiekaart. Consumenten zien dan per lunchroom of de regels voor veilig voedsel worden nageleefd, uitgedrukt in een kleur. Groen staat voor lunchrooms die de regels goed naleven, oranje voor lunchrooms die problemen dienen op te lossen en rood voor lunchrooms die onder verscherpt toezicht staan. De kleur wit is voor lunchrooms waarover de NVWA geen recente controlegegevens heeft.

Uitrol

De start van de pilot markeert het begin van een proces waarbij de NVWA steeds meer gegevens via haar website actief openbaar maakt over het naleven van regels door bedrijven. ‘Op basis van de resultaten van de eerste fase wordt het openbaarmakingproces verder uitgerold binnen de overige horecagelegenheden en volgen op termijn ook andere sectoren binnen de (voedsel)productieketen’, aldus de NVWA.

Reageer op dit artikel