nieuws

Reactie NVWA op ‘asbestbrood’ uit Zembla

Nieuws

Reactie NVWA op ‘asbestbrood’ uit Zembla

De NVWA geeft in een reactie op de uitzending van Zembla van 9 januari aan dat Bakkersland niet verplicht was consumenten te informeren over het brood dat teruggehaald werd in verband met mogelijk asbest, omdat het een voorzorgsmaatregel betrof.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zegt in een reactie op de uitzending van Zembla over het ‘asbestbrood’ dat zij in juli 2013 een melding hebben ontvangen van de milieudienst Haarlemmermeer. De NVWA heeft destijds direct contact opgenomen met Bakkersland. ‘Het bedrijf gaf toen aan dat al het brood dat in de ovens gebakken uit voorzorg was teruggehaald uit de distributiecentra. Omdat het hier ging om een voorzorgsmaatregel en omdat al het brood was teruggehaald, was het bedrijf niet verplicht consumenten hierover te informeren.’

De NVWA ziet erop toe dat het bedrijf alle voorzorgsmaatregelen in acht neemt om te voorkomen dat er een risico optreedt voor consumenten. De NVWA controleert bakkersbedrijven op naleving van de regels voor voedselveiligheid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en de Inspectie SZW houden toezicht op van asbest in installaties en het op de juiste manier beschermen van werknemers. De NVWA en ILenT hebben op donderdag 9 januari een extra inspectie uitgevoerd bij Bakkersland.

Nauwelijks risico volksgezondheid

Omdat Bakkersland destijds al het brood heeft teruggehaald is het niet aannemelijk dat consumenten brood met asbest hebben gegeten. Volgens het Bureau risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRO) van de NVWA vormt het eten van brood met asbestdeeltjes niet of nauwelijks een risico voor de volksgezondheid. BuRO baseert zich onder andere op een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). De WHO concludeert dat er weinig bewijs is dat inname van voedsel met asbestdeeltjes schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Dit in tegenstelling tot het inademen van asbestdeeltjes wat substantiële risico’s oplevert voor de volksgezondheid.

Reageer op dit artikel