nieuws

Echte Bakkers lanceren Fryske Bôle

Nieuws

Echte Bakkers lanceren Fryske Bôle

De eerste partij lokaal en duurzaam geteelde partij tarwe van Koopmans Meel heeft geresulteerd in een brood: Fryske Bôle.

Fryske Bôle is ambachtelijk gebakken Fries streekbrood met de smaak van vroeger. Gebakken met duurzaam geteelde tarwe afkomstig uit het Bildt, van kleine percelen direct achter de dijk van de Waddenzee. ‘De invloeden van de zilte zeelucht en het weidse Friese kleilandschap zijn terug te vinden in de geur en smaak van Fryske Bôle. Gemalen op een Friese molen en gebakken door de Fryske Echte Bakkers: earlik hearlik fan Fryske grûn’, laat Karina Pool namens Koopmans weten.

Vanaf deze week is Fryske Bôle verkrijgbaar bij de Friese Echte Bakkers en op maandag 20 januari was de lancering. Tijdens de lancering werd het spandoek onthuld op de akkers van Maatschap Jensma in het Bildt én had Meester Boulanger Wietse Schiere een uitgebreid broodbuffet gemaakt om een aantal van zijn meesterlijke Fryske Bôle recepten te presenteren. Naast de Friese Echte Bakkers waren ook de projectpartners zoals Stichting Veldleeuwerik en Hoogland BV aanwezig. Fryske Bôle is een voorbeeld van lokale ketensamenwerking, van boer tot akker naar molenaar en bakker.

Reageer op dit artikel