nieuws

Bakkersland: ‘Nooit sprake van brood met asbest

Nieuws

Bakkersland: ‘Nooit sprake van brood met asbest

Er is nooit sprake geweest van brood met asbest in de schappen van de supermarkten.’ Met deze uitspraak reageert Bakkersland op de berichtgeving rondom de uitzending van Zembla van vanavond, donderdag 9 januari.

‘Vooruitlopend op de uitzending van Zembla en reagerend op de door het programma geïnitieerde publiciteit vandaag, wil Bakkersland benadrukken dat het werken met ovens waarin op kleine schaal asbest is verwerkt in het isolatiemateriaal, nooit tot gevaar voor de volksgezondheid heeft geleid’, schrijft Bakkersland in een persbericht.

Asbest in ovens

Bakkersland geeft toe dat ook in sommige ovens van Bakkersland asbest zit verwerkt in het isolatiemateriaal. ‘Bij het werken met de ovens waarin asbest is verwerkt, neemt Bakkersland alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht. Daardoor kan worden gesteld dat nooit enig risico is opgetreden voor de consumenten en voor de medewerkers van Bakkersland. Ook niet in de gevallen waarbij asbest is vrij gekomen.’ Op dat moment zijn volgens Bakkersland direct alle betrokken instanties geïnformeerd en is door gecertificeerde partijen vastgesteld dat deze risico’s niet zijn opgetreden.

Niet in supermarkt

‘We kunnen zonder meer stellen dat er nooit brood met asbest in de schappen van de supermarkten terecht is gekomen. Bakkersland levert producten van goede kwaliteit, die zijn vervaardigd op een veilige manier. We betreuren dat, ondanks een intensieve uitwisseling van informatie met Zembla, toch een beeld wordt geschetst dat onnodige onrust zou kunnen veroorzaken,’ aldus algemeen directeur Eugène Scholten.

Reageer op dit artikel