nieuws

Goed resultaat voor Koopmans in 2012

Nieuws

Koopmans Koninklijke Meelfabrieken heeft in 2012 een netto winst behaald van bijna 900.000 euro.

Goed resultaat voor Koopmans in 2012
Archief Bakkerswereld

In 2011 werd nog een verlies van 300.000 euro geleden. Het bedrijf noemt het een bevredigend resultaat, gezien de moeilijke omstandigheden waaronder dit werd behaald.

Meerwaarde

Koopmans heeft al jaren te maken met een mart waarin overcapaciteit heerst, gebrek aan onderscheidend vermogen en een toenemende machtspositie van de grote retailpartijen. Dat heeft een felle concurrentiestrijd om het marktaandeel tot gevolg.

2012 heeft voor Koopmans Meel in het teken gestaan van structureel herstel van de marges door het inzetten op een prijsbeleid om het jaar positief af te sluiten. Dat heeft geleid tot een lichtere afzet, maar heeft een veel betere toegevoegde waarde tot gevolg gehad. De meerwaarde wordt gehaald uit kwaliteit, ondersteuning en productontwikkeling.

2013

Dit jaar wordt gewerkt aan verdere synchronisatie van bedrijfsonderdelen, haalbare innovatie en achterwaartse integratie. De investeringen zullen uit de cashflow van de operationele activiteiten worden gefinancierd. De directie gaat uit van een zelfde winstniveau als in 2012.

Reageer op dit artikel