nieuws

BDO: Belastingdienst gaat BTW-schulden controleren

Nieuws

Het komt nog wel eens voor dat bij het opstellen van de jaarstukken blijkt dat er over het jaar teveel of te weinig BTW is afgedragen. Dit verschil kan men dan alsnog aangeven bij de Belastingdienst, via een zogenaamde suppletie. De Belastingdienst gaat vanaf 1 juni streng controleren.

BDO: Belastingdienst gaat BTW-schulden controleren

Wordt de suppletie niet of niet tijdig gedaan, dan kan de Belastingdienst een forse boete opleggen.

Eén van de methodes die de Belastingdienst heeft om te controleren of wel alle BTW al is aangegeven, is het controleren van de BTW-stand in de aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. In deze aangiften moet namelijk de BTW-schuld of vordering op de balans apart worden gespecificeerd, waarbij ook onderscheid moet worden gemaakt tussen BTW over het huidige boekjaar en over oude boekjaren.

Recent heeft de Belastingdienst aangekondigd deze controlemogelijkheid actief te zullen gaan hanteren. Daarbij heeft men aangegeven dat ondernemers nog vóór 1 juni een suppletie kunnen indienen, om een hoge boete te voorkomen.

Heeft u nog BTW-schulden openstaan waar u nog geen suppletie voor heeft gedaan? Doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Overigens mag u geringe suppleties (tot € 1.000) ook direct verwerken in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting. U hoeft dan geen apart formulier in te vullen.

 

Drs. P.H. Eenhoorn van BDO Belastingadviseurs schrijft in iedere uitgave van Bakkerswereld een artikel over een belastingtechnisch onderwerp.

Reageer op dit artikel