nieuws

Lagere boete voor Grain Millers en Ranks

Nieuws

Grain Millers en Ranks Meel hebben met succes bezwaar gemaakt tegen een opgelegde boete van de Mededingingsautoriteit.

Lagere boete voor Grain Millers en Ranks

De Mededingingsrechtelijke boetes in Nederland, Duitsland en Frankrijk voor onderdelen van de Grain Millers-groep overtreffen de draagkracht van die onderneming, aldus de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Die heeft hierover afstemming gehad met het Bundeskartellamt en legt in dit herzieningsbesluit lagere boetes op aan Grain Millers en Ranks dan in het besluit op bezwaar van 2010.

Bezwaar

Op 16 december 2010 heeft de NMa een boete opgelegd aan 14 meelfabrikanten wegens een overtreding de Europese mededingingswetgeving. Ook Grain Millers en Ranks Meel werden daarbij beboet. De twee bedrijven maakten daar bezwaar tegen. In de besluiten op bezwaar werd op 14 maart 2012 aan Grain Millers een boete van 2.868.000 euro opgelegd en aan diens dochteronderneming Ranks een boete 3.911.000 euro. Ook tegen deze boetes hebben de bedrijven beroep ingediend.

Verlagen

Op basis van gewijzigde omstandigheden is besloten om de boetes die sterk drukken op de Grain Millers-groep te verlagen. Wanneer een boete van de NMa leidt tot het faillissement van een onderneming, is deze in beginsel niet evenredig aan de doelen die het sanctiebesluit dient. De NMa weegt in deze zaak bovendien mee dat er meerdere mededingingsautoriteiten boetes aan de groep hebben opgelegd, hetgeen zou kunnen leiden tot het faillissement van een onderneming. Zo heeft het Duitse Bundeskartellamt gemeld dat Grain Millers ook een boete krijgt opgelegd wegens een overtreding van het kartelverbod in Duitsland. Ook kreeg de groep in maart 2012 een boete van 7.333.000 miljoen euro opgelegd door de Franse mededingingsautoriteit. Het Bundeskartellamt zal de boete voor de Grain Millers-groep beperken tot 4.700.000 euro. De NMa zal de boete verlagen tot 3.099.500 euro.

Reageer op dit artikel