nieuws

NBC werkt aan positief imago brood

Nieuws

NBC werkt aan positief imago brood

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) aan de versterking van de positie van brood met deelname aan drie ‘Topsectoren’-projecten.

Na het succes van de volkorencampagne heeft het NBC samen met een aantal partners het initiatief genomen om de gezondheidsclaim van brood nog sterker te onderbouwen en daarmee te werken aan een positief imago van brood.


Het gaat om de volgende projecten:

Het verzadigingseffect aantonen van brood

Met dit onderzoek wordt aangetoond wat de effecten van verschillende soorten brood zijn op het verzadigingsgevoel van de consument. Een belangrijk argument in de strijd tegen overgewicht.Verdere onderbouwing van gezondheid volkoren

Er wordt gericht onderzoek gedaan naar de invloed van volkoren op verschillende waardes in het lichaam die wat zeggen over de gezondheid. Hiermee wil het NBC de positieve effecten van volkoren voor behoud van gezondheid verder onderbouwen.Ontwikkeling methodes gedragsverandering om overgewicht tegen te gaan

De consument op structurele wijze in staat stellen bewust en onbewust aan gezondheid te werken. Dat is het doel van het onderzoek naar hoe de consument kan worden verleid tot het aangaan van een gezondere levensstijl waarin brood de basis vormt. ‘Als kennis- en adviescentrum voor zowel de individuele ondernemer als voor het collectief, zien wij het als onze taak om met innovatieve ideeën en onderbouwing van onze boodschappen de branche te blijven versterken,’ aldus directeur van het NBC Flip van Straaten. ‘Conclusies, resultaten en eventuele vervolgstappen zullen wij dan ook met de hele branche delen.’


In 2011 heeft het kabinet een nieuw beleid ingezet dat de samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid moet bevorderen. Een van de doelstellingen daarbij is om Nederland in de top 5 van kenniseconomieën te krijgen. Het kabinet wil

topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Er zijn in totaal 9 topsectoren benoemd, waaronder Agri & Food waar de bakkerijbranche onder valt.

Reageer op dit artikel