nieuws

Bakkerijmuseum vraagt hulp bij opbouw nationale bakkerij – encyclopedie

Nieuws

Bakkerijmuseum vraagt hulp bij opbouw nationale bakkerij – encyclopedie

Het Nederlands Bakkerijmuseum roept bakkers en oud- bakkers op hun kennis van en ervaringen met het ambachtelijke bakkersvak vast te leggen op www.bakkerijwiki.nl.

Het doel is om – samen met het museum èn het algemene publiek – te komen tot een gestage opbouw van een digitale encyclopedie over de cultuur- historie van de bakkerijbranche. Twee jaar geleden werd begonnen met de Bakkerijwiki, dankzij financiële steun van de branche en de overheid. Op populair – wetenschappelijke wijze werden inmiddels de cyclus van het graan behandeld evenals de feestdagen van het jaar en de producten die horen bij de hoogte- en dieptepunten in een mensenleven. Het folkloristische karakter van brood en banket staat hierin op de voorgrond.

Nationale vraagbaak

Het Nederlands Bakkerijmuseum wil in de tweede fase gebruik maken van de kennis van generaties van bakkers. Het belangrijkste doel is om te komen tot een Bakkerijwiki die breed gedragen èn gebruikt wordt door tal van doelgroepen zoals bakkers, (bakkers)leerlingen, studenten, huisvrouwen, kookclubs, historici, journalisten etc. De gestaag uit te bouwen encyclopedie moet een nationale allure en vraagbaakfunctie krijgen. ‘Als we te lang wachten om de brede historische vakkennis van de ambachtelijke bakkerij vast te leggen, is het te laat. Dan is deze kennis weg en kunnen we ons als branche en museum er niet meer door laten inspireren’, aldus directeur Jan – Erik Barendsen.

Wie zijn herinneringen, ervaringen, recepten en beeldmateriaal wil vastleggen kan hiervoor terecht op www.bakkerijwiki.nl. De redactie beoordeelt de binnengekomen reacties en plaatst ze – na een eventuele vertaalslag – op de website, indien gewenst met bronvermelding. Voor verdere inlichtingen over de Bakkerijwiki kunt u terecht bij Jan – Erik Barendsen, tel. 038 – 444 1715 of via e-mail: directie@bakkerijmuseum.nl

Reageer op dit artikel