nieuws

‘Nederland moet eigen graanvoorraad hebben

Nieuws

‘Nederland moet eigen graanvoorraad hebben

Nederland zou een voorraad graan moeten aanleggen om te voorkomen dat er krapte ontstaat en graan te duur wordt voor bakkers en veeboeren. Albert Jan Maat, voorzitter van landbouworganisatie LTO, pleit voor een strategische aanpak van het voedselbeleid.

‘Dat houdt in dat je ook wat reserve hebt. En wil je de monden blijven voeden, dan moet je meer kijken naar de graanprijs die eigenlijk structureel te laag is’, zegt Maat, die vindt dat voldoende voedselzekerheid begint bij een stabiel inkomen voor de boer. ‘Het beste is een stabiele graanprijs.’ De LTO-voorman vergelijkt de gewenste graanreserve met de bestaande olievoorraad voor 90 dagen. ‘Het gebeurt dus wel bij olie, maar niemand denkt eraan om het ook met graan te doen. Hoge energieprijzen zijn normaal, maar de graanprijzen zijn structureel te laag en die zijn nu voor het eerst weer gaan stijgen.’

Maat reageert op de aankondiging dat de G20, de 20 grootste economieën, op korte termijn bijeenkomt vanwege de stijgende voedselprijzen. Door droogte mislukken oogsten en is onder meer de graanprijs gestegen. ‘Maar diezelfde G20 kwam eerder dus niet bijeen toen de boeren kampten met te lage graanprijzen.’ Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) geeft aan dat er alleen in Europees verband een voorraad kan worden opgebouwd en dat Nederland dat niet alleen kan.

Als zou worden besloten om een graanreserve aan te leggen, dan moet daar wat betreft Maat mee worden begonnen op het moment dat de prijs lager is en er geen problemen zijn. Nu er onder meer in Amerika oogsten mislukken, denken ze ook op het ministerie niet dat dit er het juiste moment voor zou zijn. De wereldvoedselorganisatie FAO waarschuwde onlangs voor een voedselcrisis als landen de uitvoer van graan en andere voedingsmiddelen zouden verbieden. Bron: ANP

Reageer op dit artikel