nieuws

Slankbroodklacht van NBC gegrond

Nieuws

Slankbroodklacht van NBC gegrond

WAGENINGEN – In hoger beroep is vastgesteld dat de eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) over de beweringen van Slankbrood gegrond is.

WAGENINGEN – In hoger beroep is vastgesteld dat de eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) over de beweringen van Slankbrood gegrond is.

Slankbrood claimde in reclamecampagnes en op de website dat het product een afslankende werking had. Het NBC onderzocht dat en concludeerde dat de claims niet in overeenstemming waren met de wet. Daarop diende het NBC een klacht in bij de Reclame Code Commissie. Die klacht was gebaseerd op de claims ‘slankbrood’, ‘eet je slank met slankbrood’ en ‘slankbrood versnelt vetafbraak’. De RCC gaf het NBC al gelijk op 14 februari 2012.

De producent van Slankbrood ging echter in hoger beroep, maar ook het College van Beroep van de RCC heeft het NBC in het gelijk gesteld. De voedingsstoffen in het Slankbrood voor afslanken of versnelde vetafbraak, staan niet op de Europese lijst met claims. Bovendien vond het College van Beroep de claims misleidend, omdat er geen wetenschappelijke onderbouwing bij is.

De uitspraak van dit hoger beroep is onherroepelijk.
 

Reageer op dit artikel