nieuws

Nieuwe regels productinformatie: de belangrijkste punten

Nieuws

GOUDA – De bakker krijgt binnenkort te maken met nieuwe regels voor productinformatie.De belangrijkste punten op een rij.

Nieuwe regels productinformatie: de belangrijkste punten

GOUDA – De bakker krijgt binnenkort te maken met nieuwe regels voor productinformatie.De belangrijkste punten op een rij.

  • Voor niet-voorverpakte producten is alleen beschikbaarheid van informatie over allergene stoffen algemeen verplicht. De lidstaten bepalen voor deze productgroep zelf of – en zo ja, welke – informatie verder moet worden gegeven en op welke wijze. De definitie van niet-voorverpakte producten is zo gesteld dat het er vooralsnog op lijkt dat alle dagverse producten daar onder kunnen vallen.
  • Voor voorverpakte producten is het aantal verplichtingen helaas uitgebreid. Zo is er een verplichte minimale lettergrootte van 1,2 mm ingevoerd om de leesbaarheid te verbeteren, moet informatie over allergenen in de ingrediëntenlijst duidelijk te onderscheiden zijn en moet eenzelfde allergeen meerdere malen vermeld worden. Ook moet de herkomst van plantaardig vet en olie worden vermeld. Gelukkig hoeft het etiket niet verplicht op de voorzijde van de verpakking te worden aangebracht.
  • Voedingswaardedeclaratie wordt voor de meeste voorverpakte producten verplicht. De onderdelen en volgorde van te declareren voedingswaarde zijn aangepast en ook aan de lay-out hiervan worden striktere regels gesteld. Voor ambachtelijk geproduceerde voorverpakte producten is de voedingswaardedeclaratie niet verplicht.
     

Overgangstermijnen
Binnen 3 jaar na publicatie moeten bedrijven aan de vernieuwde eisen voldoen. Alleen voor de verplichte voedingswaardedeclaratie geldt een overgangstermijn van 5 jaar.

De toekomst
Over enkele jaren moet de Europese Commissie een rapport opleveren over mogelijk verdere uitbreiding van de verplichte herkomstetikettering en declaratie van transvetten.

Bakkerijsector
De verdere ontwikkelingen blijven de betrokken partijen in de bakkerijbranche (NBC, NBOV, NVB, VBZ en Productschap Akkerbouw)nauwgezet volgen. De komende tijd zullen de bakkerijorganisaties in overleg treden met het Ministerie van VWS over de praktische implementatie in de bakkerijsector.

Het Europees Parlement heeft op 6 juli het voorstel voor de nieuwe productinformatieverordening met een zeer ruime meerderheid van stemmen aangenomen. De Europese Raad moet het voorstel nog formeel goedkeuren, maar naar verwachting kan de definitieve tekst al eind oktober worden gepubliceerd.

Reageer op dit artikel