nieuws

Controles VWA worden openbaar

Nieuws

DOETINCHEM – De resultaten van controles door de VWA bij individuele bedrijven zijn medio volgend jaar in te zien door de consument. Dat blijkt uit een brief die minister Schipper van VWS al in april aan de Tweede Kamer stuurde.

Controles VWA worden openbaar

DOETINCHEM – De resultaten van controles door de VWA bij individuele bedrijven zijn medio volgend jaar in te zien door de consument. Dat blijkt uit een brief die minister Schipper van VWS al in april aan de Tweede Kamer stuurde.

In de brief staat dat de VWA de resultaten van controles bij individuele bedrijven volgend jaar voor het publiek gaat openbaren. Dat zal dan, net zoals nu al gebeurt met de gegevens van ketens, op de site van de VWA gebeuren.

Een precieze datum kan woordvoerder Marian Bestelink niet noemen. Mede omdat er nog een wetswijziging voor nodig is. ‘Maar het zal waarschijnlijk niet 1 januari worden zoals de minister graag wil.’ Ook de wijze waarop de gegevens gepubliceerd worden is nog niet bekend. ‘Over de vorm wordt nog nagedacht.’

Reactie NBOV
‘De NBOV was niet op de hoogte van het bestaan van deze brief. Sinds enige tijd publiceert de nVWA wel controlegegevens van formulebedrijven, waaronder enkele bakkers. Wij wisten dat de nVWA voornemens was dit uit te breiden naar individuele bedrijven, maar de manier waarop en op welke termijn was ons nog niet bekend. 

Wij hebben het signaal dat het Ministerie van VWS met deze brief heeft afgegeven ook in geen enkel overleg, dat wij met diverse overheden hebben, gehoord. Belangrijk is voor ons dat de controleresultaten zodanig openbaar worden gemaakt dat elke belanghebbende de context begrijpt en dat duidelijk is en wat gepubliceerde resultaten betekenen.

De inspectieresultaten moeten representatief zijn voor de situatie in een bedrijf. Daarbij is ook het moment van publicatie en de frequentie belangrijk. Een ondernemer kan nog met de nVWA in gesprek zijn over controleresultaten. Publicatie op dat moment is dan niet handig. Ook het herstel van geconstateerde overtredingen zou de nVWA bij publicatie mee moeten nemen: bij een geconstateerde overtreding doet een ondernemer er meestal alles aan dit punt zo spoedig mogelijk te verbeteren. Wij vinden het van belang dat dit in de publicatie van de inspectieresultaten wordt meegenomen.

Ook de wijze waarop de resultaten gepubliceerd worden is ook een belangrijk aandachtspunt: wat wordt precies gepubliceerd wordt en hoe gedetailleerd deze gegevens. Wat ons betreft, zitten er aan de uitvoering dus best nog wat haken en ogen die wij graag met de nVWA en het Ministerie van VWS willen bespreken.’

Foodwatch
Consumentenorganisatie Foodwatch juicht openbaarmaking toe. ‘De consument heeft het recht om te weten waar hij veilig kan eten.’ Foodwatch deed eerder al een beroep op de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) omdat de VWA de gegevens niet wilde geven.

Reageer op dit artikel