nieuws

Afscheid bakkersdocent Jaap van Leeuwen

Nieuws

AMSTERDAM – Na 34 jaar beroepsonderwijs Banketbakken in Amsterdam gaat Jaap van Leeuwen met pensioen.

Afscheid bakkersdocent Jaap van Leeuwen

AMSTERDAM – Na 34 jaar beroepsonderwijs Banketbakken in Amsterdam gaat Jaap van Leeuwen met pensioen.

Op 28 augustus wordt Van Leeuwen 65 jaar. Om dat te vieren neemt het ROC te Amsterdam afscheid van hem op 15 juni. Daarbij zijn alle oud-leerlingen van vakleraar Van Leeuwen van harte welkom in de lunchroom van de Elandsstraat van de afdeling Brood & Banket van het ROC van Amsterdam.

Jaap van Leeuwen was niet alleen een vakdocent, maar ook BPV-coördinator. Lees hieronder wat zijn collega’s van Jaap van Leeuwen vinden, die zijn onderwijscarrière in 1977 begon op de Rooms Katholieke Vakschool Hubertus, als eerst niet-katholieke docent.

Het ROC van Amsterdam raakt een van zijn beste docenten kwijt. Aan het eind van dit schooljaar gaat Jaap van Leeuwen na 34 jaar met pensioen. Jaap is een docent in hart en nieren. Iedereen die les heeft gehad van Jaap herinnert hem, dat kan niet anders. In augustus 1977 begon hij als leraar Banketbakken aan de Rooms Katholieke Vakschool Hubertus, als eerst niet katholieke docent. Ze hebben er nooit spijt van gehad. Ze hadden een echte docent aangenomen. Niet alleen de uren op school is hij docent, maar Jaap is dat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Altijd bereid ouders, bakkers en leerlingen te woord te staan. Voor meer dan 200 % betrokken met school en leerlingen. Jaren nadat leerlingen hun diploma hebben gehaald, worden ze nog gevolgd door Jaap. Vele leerlingen krijgen nog jaarlijks een kerstkaart en wanneer er getrouwd wordt of er een kind geboren is, stuurt Jaap een kaartje. Na jaren VMBO banketbakken stond Jaap ook aan het begin van het KMBO banketbakken in Amsterdam. Veel vergaderen en naast lesgeven ook bakkerijen bezoeken. Ook dat ging Jaap goed af, in de bakkerijen van Amsterdam en omstreken is hij een bekende. Een rots in de branding tijdens de vele veranderingen en vernieuwingen. In 1997 ging Jaap van zijn vertrouwde Hubertus naar het ROC van Amsterdam. Eerst nog een jaar op de Da Costastraat en daarna naar de Elandsstraat. Samen met de toenmalige streekschool. Het was een moeilijk jaar voor Jaap om te wennen aan de cultuur op de toenmalige streekschool. Andere betrokkenheid met leerlingen, maar vooral met ouders. Jaap belde ouders op als leerlingen er niet waren of als ze halverwege naar huis gingen. Dat waren ze helemaal niet gewend. De laatste jaren heeft Jaap zich vooral bezig gehouden met de contacten met het bedrijfsleven. Niets ging de deur uit zonder zijn controle. Geen leerling geplaatst of Jaap was er van op de hoogte. Vele leerlingen en bedrijven kenen hem en als ze zijn naam horen geeft dat een zeer vertrouwd gevoel. Dit zal gaan veranderen want Jaap wordt eind augustus 65 jaar. Op 15 juni 2011 willen we hem met veel tamtam uitluiden als gewaardeerd collega, docent banketbakken en BPV-coördinator. De afscheidsreceptie wordt gehouden op 15 juni tussen 16.30 en 18.30 uur in de lunchroom van de Elandsstraat van de afdeling Brood & Banket van het ROC van Amsterdam. Jaap stelt uw aanwezigheid op prijs.

Reageer op dit artikel