nieuws

Zoutgehalte voorverpakt brood niet gedaald

Nieuws

DEN HAAG – Het gemiddelde zoutgehalte in voorverpakt brood, soep, kaas, kant- en klaarmaaltijden, sauzen, chips & zoutjes, koek & banket, vleeswaren en (diepvries) snacks is in 2010 niet significant veranderd ten opzichte van 2009.

Zoutgehalte voorverpakt brood niet gedaald

DEN HAAG – Het gemiddelde zoutgehalte in voorverpakt brood, soep, kaas, kant- en klaarmaaltijden, sauzen, chips & zoutjes, koek & banket, vleeswaren en (diepvries) snacks is in 2010 niet significant veranderd ten opzichte van 2009. 

Ook bestaan de in 2009 geconstateerde grote verschillen in zoutgehaltes binnen dezelfde productsoorten nog steeds. Onderzoek van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) wijst dit uit.

Monitoring

De nVWA heeft de bemonsterde producten vergeleken met de monitoring die zij in 2009 heeft uitgevoerd op 984 producten uit diverse productgroepen (in totaal tien). Uit de analyses bleek destijds al dat er grote verschillen zijn in zoutgehaltes van producten binnen dezelfde productsoort. Deze verschillen bestaan nog steeds. Daarnaast is het gemiddelde zoutgehalte niet significant veranderd ten opzichte van 2009.

In Nederland heeft de levensmiddelenindustrie het initiatief genomen om het zoutgehalte in bewerkte levensmiddelen geleidelijk te verlagen. De branchevereniging Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) had zich ten doel gesteld om voor begin 2010 een gemiddelde vermindering van het zoutgehalte van 12% te behalen in bewerkte voedingsmiddelen. Medio 2010 berichtte de FNLI dat gemiddeld een 10% reductie is bereikt ten opzichte van de Nevotabel (Nederlandse Voedingsmiddelen) uit 2006. De FNLI streeft ernaar om de hoeveelheid toegevoegd natriumchloride (zout) te verminderen tot uiteindelijk een gemiddelde reductie van 20 tot 30% is bereikt ten opzichte van 2006.

 

Reageer op dit artikel