nieuws

Piet de Graaff overleden

Nieuws

Piet de Graaff overleden

WADDINXVEEN – Piet de Graaff is dinsdag 21 december op 79 jarige leeftijd overleden.

WADDINXVEEN – Piet de Graaff is dinsdag 21 december op 79 jarige leeftijd overleden.

De Graaff heeft een veel bewogen carrière in de (internationale) bakkerij achter de rug. Op 22 jarige leeftijd werd hij leraar aan de toenmalige vakschool van het Station voor Maalderij en Bakkerij te Wageningen.

Gist
In 1955 kwam hij in dienst bij de Koninklijke Gist- en Spiritusfabriek in Delft. Hij begon daar als demonstrateur in de buitendienst. Na enige jaren werd hij daar verantwoordelijk voor het bakkerijonderzoek. Daarna volgde benoemingen tot manager International Bakery Services, Hoofd Gist-Nederland en na de fusie met grondstoffabrikant Diederik commercieel en later algemeen directeur van Gist-Diederik. Hij was ook verantwoordelijk voor de export en de Europese activiteiten van Gist-Brocades.

Vakwedstrijden
Naast een grote betrokkenheid met de Waddinxveense gemeenschap, waar hij tal van bestuursfuncties vervulde, was hij betrokken bij de vakwedstrijden, eerst als jurylid, later als voorzitter van de jury. Als voorzitter en bestuurslid van de Nebafa heeft hij zich verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse bakkerijgrondstoffabrikanten, vervulde bestuurszetels in de internationale organisaties van de grondstoffenindustrie zoals Fedima en Cofalec.

De groepen bakkers die hij heeft toegesproken met vaktechnische onderwerpen en ontwikkelingen in de bakkerijsector zijn ontelbaar. Voor veel bakkers was hij een vraagbaak en adviseur. Zijn laatste bestuurlijke functie in de bakkerijsector was het voorzitterschap van het GO in het bakkersbedrijf.

 Uitvaart
De afscheidsdienst is op dinsdag 28 december om 12.00 uur in de  Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3 in Waddinxveen. De begrafenis is aansluitend op de Algemene Begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan 8 in Waddinxveen. Condoleance op maandagavond 27 december van 19.00 tot 20.00 in Bibelot
 

 

Reageer op dit artikel