nieuws

Kleine banen

Nieuws

Vanaf 2010 komt er (als de huidige plannen ongewijzigd door de Tweede Kamer worden aangenomen) een speciale regeling voor zogenaamde ‘kleine banen’.

Vanaf 2010 komt er (als de huidige plannen ongewijzigd door de Tweede Kamer worden aangenomen) een speciale regeling voor zogenaamde ‘kleine banen’.

De regeling houdt in dat werknemers jonger dan 23 jaar die niet al teveel verdienen (maximaal € 600 per maand bij een 22-jarige werknemer, minder voor jongere werknemers) buiten de premieplicht vallen. Dit levert de werkgever een besparing op van de loonkosten (doorgaans minimaal 15% van de loonkosten).

Geen premieplicht

Naast het feit dat de jonge werknemers met een laag loon niet meer onder de premieplicht vallen, wordt ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor hen verlaagd naar 0%. Dat betekent dat de werkgever aan deze werknemers ook geen vergoeding hoeft te geven. Van een kleine baan is sprake ingeval de werknemer jonger is dan 23 jaar en het loon lager is dan een voor die leeftijd bepaalde loongrens:  

>               <           Maximaal loon

                   18 jaar          € 275
18 jaar         19 jaar          € 325
19 jaar         20 jaar          € 375
20 jaar         21 jaar          € 425
21 jaar         22 jaar          € 500
22 jaar         23 jaar          € 600

De voorgestelde wijzigingen krijgen ‘onmiddellijke werking’. Dat houdt in dat de wijziging automatisch geldt voor alle arbeidscontracten die op het moment van inwerkingtreding bestaan en de arbeidscontracten die vanaf die datum worden aangegaan.

Duurder
Door de nieuwe regeling worden werknemers van 23 jaar of ouder wel duurder in vergelijking met hun jongere collega’s. Als werkgever kan dit een belangrijk aandachtspunt zijn bij het afsluiten en verlengen van arbeidscontracten.
Daarnaast verdient het ook aanbeveling tijdig aandacht besteden aan de vorm van de arbeidsvoorwaarden. Voor de loongrens wordt namelijk alleen gekeken naar het normale loon, niet naar bijzondere, eenmalige beloningen. Het kan daarom verstandig zijn een (iets) lager vast loon af te spreken en dit te combineren met een hogere eenmalige beloning.
De loongrens geldt pér dienstbetrekking. Dus als een werknemer binnen een en hetzelfde concern meerdere kleine dienstbetrekkingen heeft, kan hij dus voor elke dienstbetrekking apart in aanmerking komen voor de nieuwe regeling.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

 

Reageer op dit artikel