nieuws

CAO Bakkersbedrijf is rond

Nieuws

GOUDA – Er is een nieuwe CAO Bakkersbedrijf. Daarin wordt tegemoet gekomen aan een aantal wensen van ambachtelijke bakkersbedrijven.

CAO Bakkersbedrijf is rond

GOUDA –  Er is een nieuwe CAO Bakkersbedrijf. Daarin wordt tegemoet gekomen aan een aantal wensen van ambachtelijke bakkersbedrijven.  

Op 29 oktober 2009 werd door onderhandelaars van NBOV, NVB, FNV en CNV een principeakkoord afgesloten over een nieuwe CAO Bakkersbedrijf met een looptijd van twee jaar. Vrij snel na de totstandkoming daarvan bleek echter dat een groot aantal ambachtelijke bakkersbedrijven grote moeite had met de voorziene loonaanpassingen.

In een vergadering van het Georganiseerd Overleg Bakkersbedrijf van 16 december 2009 is gezocht naar een mogelijkheid om de loonkostendruk in 2010 te verlichten. Als oplossing werd gevonden de premie voor het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf van 1% over de loonsom in 2010 in het geheel niet te innen. Verder is afgesproken dat bedrijven die door de CAO-verhogingen in problemen komen, dispensatie kunnen vragen bij de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden Bakkersbedrijf (Postbus 332, 2800 AH Gouda).

Door deze aanvullende afspraken, waarmee de loonkostendruk in 2010 wordt verlicht, blijft het eerder bereikte principeakkoord in stand (zie www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl) en is de weg vrij voor uitvoering van zaken die voor de ontwikkeling van de bedrijfstak van belang zijn.

NAAR DE LOONTABELLEN

 

Lees ook: Bakkers sturen NBOV terug naar onderhandelingstafel

 

 

Reageer op dit artikel