nieuws

Ledenraadpleging over bakkers-CAO

Nieuws

Het hoofdbestuur van de NBOV houdt maandag 23 november een ledenraadpleging over het CAO-principeakkoord. Aanleiding is de vele afwijzende reacties op het gesloten akkoord.

Ledenraadpleging over bakkers-CAO

Het hoofdbestuur van de NBOV houdt maandag 23 november een ledenraadpleging over het CAO-principeakkoord. Aanleiding is de vele afwijzende reacties op het gesloten akkoord.

NBOV voorzitter Rin van der Molen en de onderhandelaar Henk Jan van Maanen zullen een toelichting geven op het akkoord. Daarna is er volop gelegenheid tot discussie. De bijeenkomst voor de NBOV-leden vindt in het AC restaurant in De Meern (langs de A12) plaats en begint om 20.00 uur.

Begin deze maand is er een principe-akkoord voor een nieuwe cao met een totale loonsverhoging van 3,9 procent. De cao met een looptijd van twee jaar gaat per 1 augustus 2009 in. De lonen worden in etappes verhoogd: Per 1 januari 2010 1,5 procent, per 1 augustus 2010 1,15 procent en tenslotte per 1 januari 2011 1,25 procent.

Ook wordt er meer aandacht besteed aan gezondheid van de werknemers, onder andere door de blootstelling aan meelstof te verminderen en allergieën vroegtijdig op te sporen. Verder is zijn de vergoedingen voor overwerk en werken op zon- en feestdagen gehandhaafd.

Daarnaast is er overeenstemming over de verdeling van de verhoogde premie om de dekkingsgraad van het pensioenfonds op orde te brengen. De werknemers dragen 4/11e deel bij en de werkgevers 7/11e deel.

Reageer op dit artikel