nieuws

Borgstellingregeling bakkerij verruimd

Nieuws

DEN HAAG – De commissie Brood en Banket van het Productschap Akkerbouw heeft de mogelijkheden om een borgstelling te krijgen voor financiering van investeringen verruimd.

Borgstellingregeling bakkerij verruimd

DEN HAAG  – De commissie Brood en Banket van het Productschap Akkerbouw heeft de mogelijkheden om een borgstelling te krijgen voor financiering van investeringen verruimd.

De borgstellingregeling wordt geboden vanuit het BakkersFinancieringsFonds (BFF). Dit fonds is ingesteld om starters te ondersteunen bij het krijgen van financiering van investeringen voor de start of overname van een bakkerij. Deze doelstelling is nog steeds actueel: uit het grote aantal bedrijven dat in de komende jaren naar verwachting zal worden overgedragen blijkt al de behoefte aan starters met voldoende financiële draagkracht.

Later is aan de doelstelling toegevoegd dat ook voor investeringen om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en nodig voor de continuïteit, een beroep op het BFF mogelijk is.

Het BFF werkt samen met de Rabobank. Het fonds zelf verstrekt geen leningen maar staat – uiteraard onder voorwaarden en voor een maximumbedrag van Є112.500 borg voor de aflossing van de lening aan deze bank. De ondernemer die een beroep doet op het fonds, wordt geadviseerd door de eerstelijnsadviseurs van de werkgroep “Voor de bakker” van het Productschap Akkerbouw. Jaarlijks is voor nieuwe borgstellingen een budget van bijna Є 0,5 miljoen beschikbaar.

Uitbreiding BFF
Vanaf half november 2009 is het ook mogelijk om voor de financiering van andere typen investeringen een beroep te doen op het BFF. Het gaat dan om:

  •  investeringen in de vorm van overname van een bedrijf waarbij verkopende en overnemende partij nog enige tijd een samenwerkingsverband aangaan gericht op overdracht;
  •  investeringen die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit lokale wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsverplaatsingen die vanuit continuïteitsoogpunt onvermijdelijk volgen uit een herinrichting van het winkelgebied die voor de ondernemer redelijkerwijs niet was te voorzien;
  • uitbreidingsinvesteringen in de vorm van de overname van een bestaande bakkerij of van een verkooppunt van een bakkerij;
  • investeringen in de vorm van deelname in een verssamenwerkingsverband.

Om hierop aanspraak te maken dient te worden aangetoond dat de investeringen moeten worden gepleegd om de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen.

Op de website www.voordebakker.nl staat meer informatie over BFF.

 

Reageer op dit artikel