nieuws

Nieuwe CAO Bakkersbedrijf

Nieuws

DOETINCHEM – De vakbonden hebben met de werkgevers van de bakkerij een principe-akkoord gesloten voor een nieuwe cao. De 40.000 werknemers krijgen een totale loonsverhoging van 3,9 procent.

Nieuwe CAO Bakkersbedrijf

RIJSWIJK – De vakbonden hebben met de werkgevers van de bakkerij een principe-akkoord gesloten voor een nieuwe cao. De 40.000 werknemers krijgen in twee jaar tijd een totale loonsverhoging van 3,9 procent.

De cao, die een looptijd van twee jaar heeft, gaat in per 1 augustus 2009. Dat betekent dat de lonen jaarlijks gemiddeld met 2,09 procent stijgen. De lonen worden in etappes verhoogd: Per 1 januari 2010 1,5 procent, per 1 augustus 2010 1,15 procent en tenslotte per 1 januari 2011 1,25 procent.

Rin van der Molen, voorzitter NBOV: ‘Het is een principe-akkoord waarin wordt ingespeeld op stabiliteit waarin we in het midden zijn uitgekomen. Maar het is ook een voldragend pakket, omdat het meer dan alleen over loonsverhoging gaat. Naar de werknemers toe hebben we een plicht, maar Ik besef me ook dat het voor de werkgever een flinke belasting betekent dat om goed ondernemersschap vraagt.’

Harm Roeten van CNV Brood en zoetwaren: ‘De bakkerswereld is nauwelijks getroffen door de crisis. Je ziet wel dat mensen minder luxe taarten kopen, maar aan de andere kant stijgt de verkoop van koeken en fabrieksgebak, daar heeft deze bedrijfstak baat bij. Een loonsverhoging van bijna 4 procent is dan ook niet teveel gevraagd.’

Scholing
Behalve over de loonsverhoging zijn er afspraken gemaakt over scholing en een nieuw systeem voor functieclassificatie. Iedere onderneming moet volgens de nieuwe cao een scholingsplan aanbieden voor alle werknemers. Er komt een nieuw functiewaarderingsysteem. Leo van Beekum van FNV Bondgenoten: ‘Heel gunstig. De meeste werknemers van bakkersbedrijven zijn niet zo hoog geschoold. Dankzij dit nieuwe scholingsplan kunnen ze een erkend diploma behalen. Daardoor kunnen ze ook eventueel op termijn iets anders gaan doen.’

Gezondheid
Ook wordt er meer aandacht besteed aan gezondheid van de werknemers, onder andere door de blootstelling aan meelstof te verminderen en allergieën vroegtijdig op te sporen. Verder is zijn de vergoedingen voor overwerk en werken op zon- en feestdagen gehandhaafd.

Pensioenpremie
Daarnaast is er overeenstemming over de verdeling van de verhoogde premie om de dekkingsgraad van het pensioenfonds op orde te brengen. De werknemers dragen 4/11e deel bij en de werkgevers 7/11e deel.
  
 

Reageer op dit artikel