nieuws

Kabinet mag koopzondag aanpakken

Nieuws

DEN HAAG – Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich dinsdagavond achter minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) geschaard die de regels voor de koopzondag wil aanscherpen.

Kabinet mag koopzondag aanpakken

DEN HAAG – Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich dinsdagavond achter minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) geschaard die de regels voor de koopzondag wil aanscherpen.

Kamer en minister willen een einde maken aan oneigenlijk gebruik van de toerismebepaling waardoor een gemeente nu nog meer dan twaalf koopzondagen per jaar kan hebben. Door twee bescheiden aanpassingen aan de Winkeltijdenwet, zoals het CDA stelde, kunnen gemeenten nog steeds de winkels op zondag open laten gaan.

Beter motiveren
Daarbij moeten ze echter het besluit beter motiveren, een duidelijke belangenafweging maken en er moet sprake zijn van substantieel toerisme. CDA, PvdA en ChristenUnie willen vooral de onduidelijkheid wegnemen die er nu is rond de toerismebepaling. Ze geven aan dat ze niet per se het aantal koopzondagen willen beperken. CDA en ChristenUnie zien de aanpassing als een manier is om aan te geven dat er grenzen zijn aan de 24-uurs-economie.

Grootwinkelbedrijf
Met andere partijen komen ze op voor de kleine ondernemer die uit de markt wordt gedrukt door groot winkelbedrijven die voldoende personeel hebben om elke zondag open te gaan. SP en SGP willen het aantal koopzondagen beperken. ‘Wij zijn niet tegen de koopzondag. Maar zorg dat het binnen de bandbreedte blijft: een keer per maand, twaalf keer per jaar kan gewoon. Meer kost uiteindelijk veel meer dan het oplevert. Er wordt gezegd dat zondagsrust achterhaald is. Maar de mens heeft een natuurlijke behoefte aan rust’, aldus de SP.

Verdergaand wetsvoorstel
Met SGP werkte de SP een verdergaand wetsvoorstel uit waarin ook de openingstijden van avondwinkels worden meegenomen. Alleen winkels die de gehele week vanaf 16.00 uur open zijn, zouden dat op zondag ook mogen. Het idee werd kritisch ontvangen. Net als de minister eerder aangaf, denkt ook de Kamer niet dat de aangepaste wet per 1 januari 2010 kan ingaan zoals het streven eerder was. Per 1 juli 2010 moet lukken.

Overgangstermijn
Door de overgangstermijn van een jaar waarin de coalitie gemeenten wil laten inspelen op de veranderingen, wordt de wet in juli 2011 effectief. Opvallend vindt D66: ,,Dat is dus na de Kamerverkiezingen, waardoor een volgend kabinet dit kan terugdraaien.” D66 en GroenLinks zien liever zien dat elke gemeente zelf kan bepalen hoe vaak de winkels op zondag open mogen. VVD en PVV wijzen het kabinetsvoorstel af en vinden dat winkeliers dat zelf moeten kunnen bepalen.

Zie ook
Zondagsopening: het woord is aan de bakkers
NBOV: zondagopenstelling vergt lokale afweging

Reageer op dit artikel