nieuws

NBOV: pas op voor milieunota LBC02

Nieuws

GOUDA – Nederlandse ondernemers hebben onlangs een mailing met acceptgiro ontvangen van het Nederlands Instituut voor Milieu en Bedrijf LBCO2 uit Den Haag. De NBOV (Nederlandse Brood en Banketbakkers Ondernemers Vereniging) adviseert deze acceptgiro niet te betalen.

NBOV: pas op voor milieunota LBC02

GOUDA – Nederlandse ondernemers hebben onlangs een mailing met acceptgiro ontvangen van het Nederlands Instituut voor Milieu en Bedrijf LBCO2 uit Den Haag. De NBOV (Nederlandse Brood en Banketbakkers Ondernemers Vereniging) adviseert deze acceptgiro niet te betalen.

In de mailing vraagt het instituut ondernemers om een milieubijdrage. De suggestie wordt gewekt dat het hier om een verplichte bijdrage voor ondernemers gaat, laat de NBOV op haar website weten. De begeleidende brief verwijst naar de Nederlandse Emissieautoritet (NEa). Op de website van LBCO2 wordt verwezen naar het Ministerie van VROM. Beide overheidsinstanties geven op hun website aan dat zij niets met dit instituut te maken hebben. Inmiddels is de eigen website door het instituut aangepast en wordt nu benadrukt dat het om een vrijwillige bijdrage gaat.

De NBOV adviseert bakkerondernemers niet in te gaan op deze factuur en een melding in te dienen bij het Fraudemeldpunt. Stichting Acquisitie Fraude (SAF) heeft LBCO2 inmiddels aangeschreven en wil zoveel mogelijk bedrijven informeren over deze mailing zodat misstanden kunnen worden voorkomen. Bedrijven die betaald hebben en op grond van dwaling hun bijdrage teruggestort willen zien kunnen contact opnemen met SAF.

 

Reageer op dit artikel