nieuws

Klaes Hoekstra geeft lezing over management

Nieuws

Emotioneel management, plezier in je werk, teamwork en beleving. Dat zijn de ingrediënten. Om tot een succesvolle teamprestatie te komen.

Klaes Hoekstra geeft lezing over management

Emotioneel management, plezier in je werk, teamwork en beleving. Dat zijn de ingrediënten. Om tot een succesvolle teamprestatie te komen. Dat vindt Klaes Hoekstra, eigenaar van de gelijknamige bakkerij in Bedum. Hij hield begin november een lezing over het onderwerp emotioneel management voor ruim 1200 P&O directeuren en medewerkers in het Noorden van het land.

Hartelijk welkom op deze voor u waarschijnlijk vroege morgen.
Ons bijzonder mooi en creatief vak speelt zich voornamelijk af in de nacht en vroege ochtend, dus voor mij zit het er al bijna weer op. Er is mij gevraagd om iets te vertellen over emotioneel management, plezier in je werk, teamwork en beleving want dat zijn de ingrediënten die ons bedrijf succesvol hebben gemaakt.
Ik zal mij eerst even aan jullie voorstellen d.m.v. een powerpoint presentatie. Niet dat ik jullie zo niet kan vertellen wie wij zijn en wat wij doen maar een beeld zegt meer dan 1000 woorden.
Powerpoint presentatie!

Naast de normale bij ons bekende managementvormen is men gaan ontdekken dat er ook andere waarden meespelen. Traditioneel ging men er van uit dat intelligentie – als logisch gevolg van studie – garant zou staan voor het welslagen in de maatschappij. Dat is echter geen automatisme.
Er spelen meer aspecten mee zoals emotie en gevoel. Wanneer er door het managementteam beter kan worden omgegaan  met deze emoties in het algemeen en per individu specifiek zal de persoonlijke productiviteit hoger zijn, want mensen die plezier hebben in hun werk presteren meer.

Mensen ontwikkelen van nature ook een sterk navolginggedrag. Dat begint al bij de geboorte, het gedrag van de ouders en de opvoeding drukken een stempel op de kinderen en bepalen op de lange termijn de emotionele intelligentie. Zo kun je vrijwel zeker stellen dat de bedrijfscultuur  in hoge mate bestaat uit het gedrag waar anderen in zijn voorgegaan. M.a.w. je moet zelf het goede voorbeeld geven want oprechte interesse in je medewerkers en een sociaal beleid geeft een hoge loyaliteit voor uw bedrijf.

Een werkelijke cultuuromslag kan alleen wanneer je het als coach samen met je medewerkers gaat doen. Door het betrekken van de mensen bij de beleidsuitvoeringen krijg je extra motivatie, je prikkelt hun tot daden  en je spreekt hun aan op hun kunnen. Aan de ene kant geef je vrijheid en aan de andere kant verantwoordelijkheid en dus een vorm van gebondenheid. Wel moet je op voorhand duidelijkheid verschaffen en de doelstellingen formuleren samen met je mensen om daarna te komen tot een plan van in en uitvoering.
Op deze manier krijgt je draagkracht voor je plannen en een emotionele betrokkenheid van je mensen. Vriendschap en vertrouwen is de basis van die betrokkenheid. De mensen krijgen hierdoor meer plezier in hun werk.

Die doelstellingen zijn erg belangrijk en moeten met elkaar overeen stemmen. Ieder mens heeft zijn eigen RVB zijn reden van bestaan, het is boeiend en belangrijk om er achter te komen wat jou RVB is oftewel de vraag waarom je op aarde bent en waarom je bent geboren. Dat is geen filosofisch gewauwel maar ik vind dat een mooi beeld dat er voor het leven van ieder mens een reden is en dat zijn bestaan een doel heeft. Ook heeft ieder bedrijf zijn eigen RVB, anders zou het er domweg niet zijn.
Wanneer mijn RVB, mijn punt op de horizon waar ik graag naar toe wil op dezelfde richting ligt als het bedrijf waar ik werk dan zal ik ongetwijfeld meer plezier hebben in mijn werk en er een succes van maken.
John Strelecky heeft The big five for live geschreven. Naast de RVB geeft hij aan om je 5 grootste levenswensen eens op papier te zetten en er over na te denken hoe je deze kunt realiseren. Ik zou dat boek zeker eens lezen!
Maar daarover straks meer.
 
Graag wil ik jullie de film Fish laten zien, deze gaat over een viswinkel in Seattle op Pike Place Market. Het verkopen van vis is natuurlijk niet het leukste werk wat je je kunt bedenken. Vorig jaar ben ik zelf naar Seattle geweest om te kijken hoe het daar gaat. Ik was onder de indruk van de manier waarop deze mensen positief omgaan met elkaar en met hun klanten. Een belevenis! Graag wil ik deze film en de boodschap die hiervan uitgaat met jullie delen.

Film Fish:                         

Prachtige film, vaak wordt er voor een film van alles in scene gezet maar ik kan je vertellen dat wat jullie hebben gezien ook werkelijkheid is. Onze bedrijfsfilosofie hebben wij na mijn bezoek herschreven en aangepast en is nu gebaseerd op de film Fish. Hij luidt nu als volgt:


Je kunt altijd kiezen hoe je je werk doet, ook al heb je geen keuze in het werk zelf. Je werkhouding bepaal je iedere morgen zelf. Natuurlijk
zijn er bij elke baan leuke en minder leuke werkzaamheden, maar je kunt  alles wel leuk maken! Bovendien, elk onderdeel van het werk maakt in de keten het werk compleet, dus horen ook alle ingrediënten er in, net als in brood kun je het zout ook niet weglaten…… Dus:
Je kunt ’s morgens zeggen: Yes…… Wij gaan er voor, wij gaan veel verkopen en wij maken er een leuke dag van. Bij zo’n instelling ben je een zegen voor jezelf en je omgeving!   Je kunt ’s morgens ook zeggen: Gatver….. ik moet alweer naar de zaak, je productiviteit zal die dag aanmerkelijk lager liggen.
Wij hebben dan liever dat je niet komt, probeer een snipperdag te regelen want je zit ons en jezelf in de weg. Komt deze laatste werkhouding vaker voor  zoek dan een andere baan.

Je werkt gemotiveerd of je gaat gemotiveerd weg want je mag bij Hoekstra werken!
Wij houden onze medewerkers voor dat zij hun werkplek moeten zien als een speelplaats voor volwassenen en dat zij heel veel lol zouden moeten beleven aan hun arbeid. Wanneer je plezier hebt in je werk geeft dat energie, je straalt dit ook uit en de klant voelt en ervaart dit als positief.
Maak de klant blij en laat blijken dat hij welkom is, je kweekt dan energie en goodwill. Probeer ook elkaar blij te maken. Blije mensen behandelen anderen beter, plezier leidt ook tot creativiteit, wanneer je plezier hebt vliegt de tijd om en zit je lekker in je vel. Zorg dat je erbij bent, kwebbel niet met elkaar maar met de klant, kijk naar hen en leg contacten. En dat is leuk om te doen, werk wordt dan een beloning en niet een middel om een beloning te krijgen. Het besef moet er ook komen dat niet ik hun salaris betaal maar dat de klant dit doet. Onze klant is niet van ons afhankelijk, maar wij zijn van hun afhankelijk.


De rol van manager is de laatste tijd verandert en hoe groter het bedrijf hoe moeilijker dit wordt. Vroeger hadden wij de baas en de knecht, daarna kregen wij de directeur en het personeel en nu spreken wij van de coach en de medewerkers.  Je zult de kaders moeten maken waarbinnen het team zich thuisvoelt, je moet je kunnen inleven in de gevoelens van het team. De manager heeft het vermogen om verbindingen te maken, dit op organisatorische, zakelijke en commerciële vlakken. De manager is aanvullend aan het team en zeker niet overheersend of dominerend.

Als manager moet je vooral ”mens” zijn. Mijn vader zei vroeger al: behandel je mensen zo als jezelf behandelt zou willen worden. Inlevingsvermogen is een belangrijke factor voor succes, simpelweg goed luisteren naar werknemer of klant. Die klant staat bij ons altijd centraal, wij willen graag dat de klant over 5 jaar nog in onze winkel komt, dan is het ook niet meer dan normaal om de klant te vragen wat hij wil. Dit doen wij d.m.v. consumentenpanels, inloopuren en enquêtes. Grote bedrijven als Douwe Egberts en AH doen dit natuurlijk ook maar de kleine ondernemer op de hoek eigenlijk nooit. Wij doen dit wel omdat wij het nut hiervan heel duidelijk zien.

Ook maken wij veel gebruik van studenten van de Hanzehogeschool voor onderzoek. Bij het meest recente onderzoek wat men voor mij heeft uitgevoerd was de vraag: Wat is het ultieme thuisgevoel van de consument? Ik wil n.l. graag dat de klant zich bij mij ”thuis” voelt of eigenlijk wil ik graag dat hij ”thuis komt”. 1 keer per 2 maand ga ik op stap door Nederland en kijk bij vele bedrijven ( vaak niet binnen de branche). Zie ik iets waarvan ik denk dat het een verbetering zou zijn binnen mijn toko dan voer ik het gelijk uit.
Ik ben voortdurend aan het leren.  Interessante vraag voor mij is dan ook:  Gaan jullie ook zover in de omgang met jullie klanten of gokken jullie meer?

Dan de medewerker, over het algemeen kun je stellen dat het talent van de medewerker  1 van de belangrijkste drijvers is van de economie. Onze bedrijfstak is erg arbeidsintensief, gemiddeld bestaat 35 tot 40% van onze inkomsten uit loonkosten. Vele collega’s zien de lonen als kostenpost, dat heeft dus een negatieve lading en ik denk dat dit niet goed is. Je kunt namelijk ook stellen dat iedere medewerker bijdraagt aan een stukje nettowinst en dan kijk je positief naar je mensen en ben je blij met hun! Alleen zal dan de betekenis van het oude Joodse gezegde: ”ik wens je veel personeel” verandert moeten worden.
Onze mensen werken niet voor mij maar met mij, gezamenlijk werken aan het zelfde doel.
Ik probeer een sfeer te creëren waardoor je mee doet of niet. Als je meedoet dan hoor je erbij. Wij hebben weinig of geen verloop in ons medewerkersbestand en zelfs onze zaterdagsmeiden staan niet alleen voor hun zakgeld maar zijn gewoon betrokken. Nieuwe medewerkers worden aangenomen op kwalificaties zoals enthousiasme en spontaniteit en niet op vakkennis.

Wanneer je n.l enthousiast en spontaan bent kun en wil je alles leren.
Vaak zijn wij erg goed in het uiten van datgene wat wij niet goed vinden en spuien makkelijk kritiek op de werkzaamheden van onze medewerkers.
Waar wij minder goed in zijn is het vertellen wat wel goed gaat en een compliment weggeven. Logisch toch zul je zeggen, want zij worden betaald om goed te presteren. Wanneer een medewerker op een gegeven moment goed heeft gefunctioneerd  kun je besluiten om hem of haar € 50,- extra te geven iedere maand. Na 2 of 3 maand zal de medewerker dit als normaal beschouwen en is het effect hiervan verdampt.
Wanneer je echter na een prettige samenwerking of een goede omzetweek op vrijdagmiddag verteld: Bedankt voor je inzet deze week, ik vond het erg prettig om met je te werken. Het was super, ik heb er van genoten,  dan gaat de medewerker met een goed gevoel naar huis en nog gemotiveerder het weekend in en dat is met geen geld te betalen.

Ieder mens is uniek, met zijn sterke en iets mindere kanten. Wij mogen fouten maken mits wij er van leren om herhaling te voorkomen. Een groot gedeelte van je leven zul je moeten werken, daar kan ik niets aan veranderen zo is het systeem nu eenmaal. Probeer echter dit op zo’n
prettig mogelijke manier te realiseren voor jezelf en je omgeving.
Vaak vergelijk ik mensen met een huishoudelijk apparaat, wanneer je de gebruiksaanwijzing leest kun je er jarenlang plezier van hebben zonder storingen. Dus lees elkaars gebruiksaanwijzing en probeer je eens voor te stellen hoe de ander in elkaar steekt. Het ”aard van het beestje” kun je niet veranderen en dat moet je ook niet willen, maar door je te verplaatsen in een ander kun je wel begrip opbrengen voor een collega.
Je hoeft wat mij betreft ook geen goede vrienden te worden maar dan wordt er wel van je verwacht dat je op een zakelijke en professionele wijze met elkaar gaat. Roddel en achterklap zijn begrippen die ik binnen ons bedrijf beslist niet wil hebben, als er wat is probeer je dit met de persoon zelf uit te spreken of  je vraagt om bemiddeling van de leidinggevende.

Wanneer je als manager de prestaties van je mensen wilt verbeteren zul je hun moeten bevestigen in wat ze goed doen. Vaak richten wij onze aandacht op een slechte prestatie in plaats van een goede. Daardoor versterken wij het gedrag dat wij eigenlijk niet willen. Aandacht voor de mens is net als zonlicht, wat wij aandacht geven groeit en bloeit. Wat wij negeren verwelkt.
Dus aandacht voor het goede en mocht er iets faliekant verkeerd lopen dan moet je hem duidelijk maken dat het gaat om de fout die gemaakt is en niet om wie hij of zij is.
Een goede sfeer binnen het team is medebepalend voor het welslagen  van de samenwerking en het behalen van de einddoelen die gesteld zijn.


Ook een open communicatie is belangrijk, praat iedereen met elkaar of tegen elkaar, dat is een wezenlijk verschil.
Wanneer je je kwetsbaar opstelt geeft dit vertrouwen naar het team,
je geeft hierdoor aan ook maar een mens te zijn met zijn hebbelijkheden en zijn onhebbelijkheden.
Teamwork is het samen delen van lusten en lasten om tot een hoger doel te komen, het wij gevoel geeft vele mogelijkheden om tot extra’s te komen waar uiteindelijk iedereen gelukkiger mee kan worden.

Vele collega’s verwijten mij vaak een te softe benadering van onze mensen
Ik kan je vertellen dat ons bedrijf zeer succesvol is en dat ik mij gelukkig prijs met onze medewerkers. Wij matchen onze medewerkers altijd in de juiste samenstelling, wat de ene tekort komt kan door een ander worden opgevangen en zo beschik ik over teams die uitsluitend bestaan uit toppertjes. Doordat ik niet de hele dag politieagent hoef te spelen kan ik iedere dag genieten van het ondernemerschap.
Gepassioneerd, bevlogenheid en emotie zijn begrippen die bij mij passen, niet alleen op ons vakgebied maar vooral wanneer het gaat om mensen.


Je mag van mij aannemen dat een leven zonder passie en bezieling een zielig leven is, waar de enige bevrediging kan zijn dat er ooit een einde aan komt.
Denk je eens in, je zit aan het einde van je leven terug te kijken en je realiseert je dat je nooit hebt gedaan waartoe je in staat was.
Dan komt toch de vraag: Waar was het allemaal voor?
Om dit te voorkomen zou je The big five for live kunnen invullen, je eigen 5 grootste levenswensen. Stel dat de mensen in ons geval daar hebben staan dat zij de waarden en normen van de bakkerij in welke vorm dan ook willen nastreven. Dat kan b.v. dienstverlenend willen zijn of ieder mens willen laten genieten. Dan weet je zeker dat ze gelukkig zijn in hun werk en nog meer het geeft voldoening. En dat is The big five for live,
het feit dat je er in het leven toe gedaan hebt. The big five for live is dan een prachtige leidraad geweest voor een fantastisch leven. Je hebt de meeste dingen die op je weg komen zelf in de hand. Ook wat je daar mee doet is je eigen keuze. Geluk is niets anders dan een leven zonder spanning, problemen en stress. Gewoon een leven waarbij je goed eet, goed denkt en je heerlijk voelt. Geluk zit in jezelf en dat ontstaat door positief te denken. Dat geldt zowel voor de coach als de medewerkers.


Tot slot zou ik jullie nog iets willen meegeven, ik ben maar een klein bakkertje op de hoek en jullie allen P&O directeuren van grote bedrijven. Waar ik mij altijd over verbaas zijn de dure plannen die door jullie gemaakt worden.  Haalbaarheidsonderzoeken, implementatie trajecten en weet ik veel wat voor termen jullie allemaal gebruiken. Vast staat dat er binnen jullie branche erg veel wordt vergadert en veel geld wordt uitgegeven om tot een verandering te komen en het resultaat moeten wij dan nog maar afwachten.
Wanneer je de mensen die het moeten doen en de klant centraal stelt dan kun je binnen een klein managementteam de beslissingen nemen.


DOE HET GEWOON ! en mocht het niet lukken dan heeft het waarschijnlijk aanmerkelijk minder gekost dan de weg die je nu bewandelt.
Zorg binnen uw onderneming voor plezier in het werk en voldoening.
Dank voor jullie aandacht.

 

Reageer op dit artikel