nieuws

Branche werkt samen aan zoutreductie

Nieuws

WAGENINGEN – De bakkerijbranche werkt samen om het zout in brood te verminderen van 2 procent naar 1.8 procent van het bloemgewicht. De gezamenlijke brancheorganisaties (NVB, NBOV, NBC, NEBAFA en NVM) hebben een brief gestuurd naar alle bakkerijen en grondstofleveranciers. In de brief staat onder meer een stappenplan voor het terugbrengen van zout in brood.

Branche werkt samen aan zoutreductie

WAGENINGEN – De bakkerijbranche werkt samen om het zout in brood te verminderen van 2 procent naar 1.8 procent van het bloemgewicht. De gezamenlijke brancheorganisaties (NVB, NBOV, NBC, NEBAFA en NVM) hebben een brief gestuurd naar alle bakkerijen en grondstofleveranciers. In de brief staat onder meer een stappenplan voor het terugbrengen van zout in brood.

Het doel van de bakkerijbranche is om vanaf 1 januari 2009 in al het Nederlandse brood de hoeveelheid zout op meelbasis te hebben teruggebracht tot maximaal 1,8 procent. Zowel bakkers als producenten van broodmixen worden gevraagd hieraan mee te werken. Het vastleggen van deze doelstelling in de Warenwet is in voorbereiding.

Twintig procent zout in brood
De brancheorganisaties hebben besloten proactief mee te werken aan de zoutreductie, om het goede en gezonde imago van brood te behouden. Nederlanders eten veel brood en daarmee is brood voor een belangrijk deel (20-30%) verantwoordelijk voor de zoutinname van consumenten. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om de zoutinname terug te brengen van gemiddeld 9 naar 6 gram per dag om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.

Task Force Zout
De bakkerijbranche heeft zich aangesloten bij de FNLI Task Force Zout. Deze Task Force is in het leven geroepen door de levensmiddelensector, als antwoord op het voornemen van de overheid. Alle sectoren uit de Task Force leveren hun bijdrage, zodat de complete Nederlandse voeding straks daadwerkelijk minder zout zal bevatten. De stuur- en werkgroep Bakkerij & Gezondheid volgt deze ontwikkelingen al een tijd.
De stuur- en werkgroep Bakkerij & Gezondheid heeft gekozen voor een reductie naar 1,8 procent, omdat dit de best haalbare reductie is op de korte termijn. Meerdere onderzoeken en praktijkvoorbeelden geven aan dat deze reductie geen problemen oplevert voor kwaliteit en smaak van het eindproduct.

Wijziging Warenwetbesluit Meel en brood
De bakkerijsector heeft het ministerie van VWS verzocht het Warenwetbesluit Meel en brood aan te passen. Op dit moment schrijft dit besluit voor dat brood niet meer dan 2,5% keukenzout mag bevatten op basis van droge stof. Dit is vergelijkbaar met een gehalte van 2,2% op meelbasis. Met ingang van 1 januari 2009 wordt de maximale hoeveelheid keukenzout verlaagd tot maximaal 2,1% op droge stof basis. Dit komt overeen met ongeveer 1,8% op meelbasis. De bakkerijbranche heeft dit verzoek gedaan om aan te geven dat ze serieus meewerkt aan de reductie van de zoutinname.

Concurrentie
Bovendien willen ze smaakverschillen in brood door het zoutgehalte, en daarmee oneerlijke concurrentie, op deze manier voorkomen. Dit is ook in het belang van de omvang van de broodconsumptie.

Toekomst
De zoutreductie in brood van 2,0% naar 1,8% op meelbasis is een eerste stap in een bijdrage naar een substantiële vermindering van zoutinname door de Nederlandse consument. De branchebrede werkgroep Bakkerij & Gezondheid onderzoekt of het technologisch en sensorisch mogelijk is om een verdere reductie te realiseren.

Meer informatie: Nederlands Bakkerij Centrum, www.nbc.nl/dossiers/alle/zout-1, tel. 0317 – 47 12 47.
 

Lees ook:
Zoutreductie in brood: enorme gezondheidswinst
Zout verminderen met Proson Taste van Sonneveld

Reageer op dit artikel