nieuws

VWA start betaalde herinspecties

Nieuws

DEN HAAG – De VWA is gestart met betaalde herinspecties. De tarieven voor de ondernemer kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s.

VWA start betaalde herinspecties

DEN HAAG – De VWA is gestart met betaalde herinspecties. De tarieven voor de ondernemer kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s.

Dat heeft de VWA op haar website bekendgemaakt. Herinspecties vinden plaats wanneer ondernemers niet schriftelijk reageren bij een onjuiste afhandeling of op een eerder geconstateerde overtreding. Ondernemers mogen schriftelijk aantonen welke acties zij hebben ondernomen om de overtreding op te heffen. Wanneer deze schriftelijke afhandeling als voldoende wordt beoordeeld, volgt geen herinspectie of herbemonstering en vanzelfsprekend ook geen doorberekening van de kosten.

Deze mogelijkheid wordt niet geboden wanneer tijdens een inspectie een ernstige overtreding is geconstateerd en er een boeterapport is opgemaakt. Bij een boeterapport of proces-verbaal vindt altijd een herinspectie of herbemonstering plaats om na te gaan of er afdoende corrigerende maatregelen genomen zijn.

Tarieven
De wettelijk vastgestelde tarieven zijn: herinspectie € 85, herbemonstering € 165, herinspectie/herbemonstering € 225. Indien uit de herinspectie of herbemonstering blijkt dat onvoldoende maatregelen zijn genomen om de overtreding op te heffen, kan naast het doorbereken van de kosten van de herinspectie of herbemonstering (wederom) worden overgegaan tot het opmaken van een boeterapport of proces-verbaal.

NBOV
Sandra Wewer van de NBOV is het oneens met het besluit van de VWA. ‘We hadden het gevoel nog in gesprek te zijn met de VWA over dit onderwerp. We zijn dan ook verrast door dit besluit. Maar we kunnen het nu niet meer veranderen.’

 
 
 

Reageer op dit artikel