nieuws

Prijs waldkorn nog steeds te laag

Nieuws

MAARSSEN – Bakkers vragen nog steeds te weinig voor een heel gesneden waldkorn. De gemiddelde prijs van €2,39 zit enkele tientallen centen onder de prijs die noodzakelijk is.

Prijs waldkorn nog steeds te laag

Dat concludeert Beko Dienstverlening in haar onderzoek consumentenprijzen van oktober 2007. Beko Dienstverlening heeft voor haar onderzoek prijzen geïnventariseerd bij bakkers uit heel Nederland. 263 bakkers hebben gereageerd op het prijsonderzoek naar waldkorn. Uit deze gegevens blijkt dat de prijs voor een Waldkorn 800 gram gesneden overall te laag is. Slecht 18 procent hanteert de juiste prijs. De rest vraagt te weinig.
 
Prijzen
De gemiddelde prijs in januari 2007 was  €2,23, in oktober was dat  €2,39. Beko Dienstverlening gaat uit van een prijs van minimaal €2,60. Waldkorn 400 gram (gecalculeerde prijs is  €1,25) wordt door 30 procent van de bakkers te goedkoop van de hand gedaan.
De prijs van grootbrood is gemiddeld met zo’n 15 cent verhoogd in 2007. Kleinbrood met ruim 3 cent.
 
Slagroomgebak
Ook de prijs van slagroomgebak wordt door veel bakkers aan de lage kant gehouden. 39% van de 307 onderzochte bakkers vraagt €1,54 of minder. Beko Dienstverlening gaat uit van een minimale prijs van €1,55. Ook slagroomtaart wordt door ruim veertig procent te goedkoop
aangeboden.
 
Klanten
De prijsverhogingen hebben weinig gevolgen gehad voor het klantenaantal, zo blijkt eveneens uit het onderzoek. Bij 85 procent van de ondervraagde bakkers bleef het aantal klanten gelijk, ruim 9 procent zag een daling en de rest weet het niet. 70 procent van de klanten heeft begrip voor de verhogingen, bijna 10 procent reageerde negatief en de rest gaf geen reactie. Driekwart van de bakkers heeft de prijzen verhoogd op advies van brancheorganisaties of vertegenwoordigers. Een kwart op basis van eigen calculatie. 

 

Lees ook: Prijs waldkorn te laag (30 nov 2006)

Reageer op dit artikel