nieuws

NBOV mengt zich in de strijd om vetreductie

Nieuws

GOUDA – Minder vet eten is inmiddels voor veel consumenten een levensmotto geworden. Voor brood- en banketbakkers zijn er kansen hieraan een belangrijke bijdrage te leveren. Via een plan van aanpak wil de NBOV hieraan samen met haar leden invulling geven.

NBOV mengt zich in de strijd om vetreductie

GOUDA – Minder vet eten is inmiddels voor veel consumenten een levensmotto geworden. Voor brood- en banketbakkers zijn er kansen hieraan een belangrijke bijdrage te leveren. Via een plan van aanpak wil de NBOV hieraan samen met haar leden invulling geven.

De maatschappelijke discussie over gezondheidstrends beperkt zich al lang niet meer tot voor de hand liggende producten, zoals chips en patat. De afgelopen tijd komen op het kantoor van de NBOV regelmatig vragen binnen van leden over de aanwezigheid van transvetten in bakkerijproducten. Vragen die klanten dikwijls in de winkel hebben gesteld.

Task Force
Reden voor de NBOV zich het afgelopen jaar achter de schermen verder te verdiepen in dit onderwerp. Maar ook een van de belangrijkste redenen voor de NBOV om op 23 januari officieel toe te treden tot de Taskforce Verantwoorde Vetzuursamenstelling. Deze Task Force is een initiatief van het Productschap Margarine, Oliën en Vetten (MVO). Doelstelling van de Task Force is de vetzuursamenstelling van voedingsmiddelen te verbeteren. Hiervoor werken diverse voedingsbranches, het Ministerie van VWS en het Voedingscentrum binnen de Task Force met elkaar samen. De deelnemende branches stellen hiervoor ieder een plan van aanpak op dat zich in grote lijnen richt op het verlagen van het gehalte aan transvet en verzadigd vet in hun producten.

Streefjaar voor realisering van deze doelstelling is 2010.

 
 

Reageer op dit artikel