nieuws

HPA en GZP samen in nieuw Productschap Akkerbouw

Nieuws

DEN HAAG – Het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) en het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP) gaan per 1 januari 2008 samen in het nieuwe Productschap Akkerbouw.

HPA en GZP samen in nieuw Productschap Akkerbouw

DEN HAAG – Het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) en het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP) gaan per 1 januari 2008 samen in het nieuwe Productschap Akkerbouw.

Bij de opstelling van de toekomstverkenningen door de besturen van de akkerbouwproductschappen is gebleken dat het GZP en het HPA intensiever kunnen samenwerken. In verband hiermee hebben de betrokken organisaties de wens geuit de activiteiten van het productschap en het hoofdproductschap te bundelen in het nieuw Productschap Akkerbouw.
 
Uitgebreid
De werkingssfeer van het nieuwe Productschap Akkerbouw wordt ten opzichte van die van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten uitgebreid, namelijk met de sectoren akkerbouwgewassen, aardappelen, aardappelproducten, vlas, hennep, thee, koffie en cacao. In samenhang hiermee wordt ook de vertegenwoordiging in het bestuur van het productschap met deze sectoren uitgebreid. Verder wordt de omvang van het bestuur van het hoofdproductschap verminderd.
 
Commissie brood en banket
De Commissie Brood en Banket die op grond van artikel 10 is ingesteld als een commissie van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten blijft bestaan met een ongewijzigd aantal bestuursleden, maar wordt een commissie van het Productschap Akkerbouw.
 
 
LEES MEER:

Reageer op dit artikel