nieuws

Meerderheid wil handhaving drogestof-verordening

Nieuws

DOETINCHEM – Krap een kleine meerderheid van de 144 personen die hun stem hebben laten gelden wil niet van de drogestof-regeling af: 54,8 procent. 44,4 Procent wil dat wel. Ook uit een peiling die het Productschap Granen Zaden en Peulvruchten onlangs hield bleek een geringe meerderheid voorstander van het handhaven van de verordening. Het grootste argument was volgens het productschap het feit dat ‘de verordening voorziet in de lacune die de Warenwetbesluit Meel en Brood openlaat.’ De verordening dient het belang van de consument als het gaat om eerlijke handel.

Meerderheid wil handhaving drogestof-verordening

DOETINCHEM – Krap een kleine meerderheid van de 144 personen die hun stem hebben laten gelden wil niet van de drogestof-regeling af: 54,8 procent. 44,4 Procent wil dat wel.
Ook uit een peiling die het Productschap Granen Zaden en Peulvruchten onlangs hield bleek een geringe meerderheid voorstander van het handhaven van de verordening. Het grootste argument was volgens het productschap het feit dat ‘de verordening voorziet in de lacune die de Warenwetbesluit Meel en Brood openlaat.’ De verordening dient het belang van de consument als het gaat om eerlijke handel.
 

Precies 85 jaar geleden besloot de Nederlandse overheid om eisen te stellen aan de hoeveelheid droge stof in het brood. Wat houdt de drogestof-regeling eigenlijk precies in?
In de verordening van het productschap staat dat het de ondernemers verboden is brood met een gewicht tussen de 350 en 1000 gram te produceren indien de hoeveelheid drogestof van het brood niet ligt tussen  de 240 en 265 gram voor een half brood en 480 en 530 gram voor een heel brood, behalve als het brood bestemd is voor consumptie buiten Nederland.
Maar bij broden met een gewicht tussen de 350 en 1000 gram waar de woorden ‘heel’ of ‘half’ niet worden gebruikt in de aanduiding hoeven niet aan de verplichte hoeveelheid drogestof te voldoen.

Consumentenbescherming
In de verordening staat dat uit het oogpunt van consumentenbescherming en doorzichtigheid van het broodaanbod het van belang is om ook voor deze broden een regeling te treffen ten aanzien van de hoeveelheid drogestof. De hoeveelheid drogestof is namelijk van wezenlijke betekenis in verband met de mogelijkheid tot vergelijking van prijzen (en kwaliteiten).
Het gewicht van het gebakken brood is voor de consument niet maatgevend, omdat het vochtgehalte dat mede bepalend is voor dit gewicht, veranderlijk is. De hoeveelheid drogestof is bepalend voor de voedingswaarde van het brood. De consument heeft daarom, meent de verordening, behoefte aan handhaving van de regeling.

De verordening is bedoeld om de consument voor de gangbare broodsoorten die veelal niet-voorverpakt zijn en dus niet voorzien zijn van een hoeveelheidsaanduiding, een garantie te geven van de hoeveelheid drogestof per brood. Op deze wijze kan de consument een prijsvergelijking maken. Dit kan slechts worden bereikt door een verbod van de bereiding van brood dat niet voldoet aan de normen ten aanzien van de hoeveelheid drogestof.

Reageer op dit artikel