nieuws

6,6 miljoen voor bakkerijsector

Nieuws

DEN HAAG – Het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP) investeert komend jaar fors ten behoeve van de bakkerijsector en de sector landbouwzaaizaden. Dit blijkt uit de begroting voor 2008, die het bestuur vorige week heeft goedgekeurd.

6,6 miljoen voor bakkerijsector

DEN HAAG – Het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP) investeert komend jaar fors ten behoeve van de bakkerijsector en de sector landbouwzaaizaden. Dit blijkt uit de begroting voor 2008, die het bestuur vorige week heeft goedgekeurd.

De uitgaven zijn begroot op 8,3 miljoen euro, circa 1,3 miljoen meer dan vorig jaar. De inkomsten bedragen ruim vijf miljoen euro. Het tekort op de begroting wordt uit reserves aangevuld. Een deel van de uitgaven in 2008 is eenmalig.
 
Ambachtelijke bakkerij
Verreweg het grootste deel, circa 6,6 miljoen euro gaat naar de structuurversterking van de bakkerijsector. De maatregelen betreffen onder meer voorlichting door het Voorlichtingsbureau Brood en imagocampagnes als het Nationaal Schoolontbijt. Bovendien investeert GZP in de dynamiek van de ambachtelijke bakkerij. Zo hebben de bedrijfsadviseurs van het schap een eerstelijnsadviesfunctie bij zaken als bedrijfsovername of op het gebied van regelgeving en sociale verzekeringen. Daarnaast organiseert het productschap activiteiten voor startende ondernemers en kent het een borgstellingsregeling die de start en overname van bedrijven vergemakkelijkt. Verder gaat in 2008 eenmalig 2,5 miljoen euro naar het vervolg op het Arboconvenant Grondstofallergie .
 
Het Productschap GZP trekt voor komend jaar circa € 150.000,- uit voor landbouwkundig onderzoek. Een groot deel besteedt het schap aan graszaadonderzoek. Dit betreft onder meer onkruidbestrijding in de graszaadteelt en het drogen van graszaad. Daarnaast wordt jaarlijks bijgedragen aan het onderzoek naar de verbetering van de bakkwaliteit van tarwe.
 

Reageer op dit artikel