nieuws

Training ‘Veilig in de winkel’ met rollenspellen

Nieuws

DEN HAAG – Agressief gedrag en criminaliteit op de winkelvloer; helaas hebben alle ondernemers en medewerkers in de detailhandel er wel eens mee te maken. Ondernemers kunnen zelf veel doen aan preventie. Een van de goedkoopste en meest effectieve maatregelen is het trainen van personeel.

Training ‘Veilig in de winkel’ met rollenspellen

DEN HAAG – Agressief gedrag en criminaliteit op de winkelvloer; helaas hebben alle ondernemers en medewerkers in de detailhandel er wel eens mee te maken. Ondernemers kunnen zelf veel doen aan preventie.
Een van de goedkoopste en meest effectieve maatregelen is het trainen van personeel.
De ervaring leert dat goed voorbereide medewerkers een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van de winkel. In de HBD-training ‘Veilig in de winkel’ leren cursisten hoe ze kunnen omgaan met agressie en geweld, winkeldiefstal en overvallen in de winkel, maar vooral ook hoe dit te voorkomen.
 
Het HBD biedt een trainingspakket waarin de cursisten ervaringen delen, maar ook ervaringen ondergaan. De training werkt met rollenspellen. Professionele acteurs spelen een agressieve of gewelddadige klant, en de cursist moet daarop reageren. Dit rollenspel is niet bedoeld om de cursisten te choqueren maar om hen beter voor te bereiden op de praktijk. Het geeft medewerkers meer zelfvertrouwen als ze weten hoe ze moeten handelen als ze geconfronteerd worden met agressie, diefstal of een overval.
 
Op maat
De training ‘Veilig in de winkel’ bestaat uit drie keuzemodules: agressie & geweld, winkeldiefstal en overvallen. Per training worden twee modules behandeld. Tijdens een intakegesprek bepaalt de trainer samen met de opdrachtgever welke modules worden gekozen. Tijdens deze intake geeft de trainer ook praktische adviezen en tips om de veiligheid van de winkel (of winkelgebied) te verbeteren.
 
Op eigen locatie
De training duurt ongeveer 3 uur en kan zowel overdag als ’s avonds worden gegeven in de eigen winkel, dan wel het eigen winkelgebied. De training kost € 500,- (exclusief btw) per groep van minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Hiervoor levert het HBD een deskundige trainer met de benodigde lesmiddelen en een trainingsacteur. Het intakegesprek maakt onderdeel uit van de training. Deelnemende winkeliers dienen zelf te zorgen voor een locatie, projectiescherm en koffie/thee.
 
Meer informatie
Ondernemingen in de detailhandel of winkeliersverenigingen kunnen de groepstraining ‘Veilig in de winkel’ boeken via het HBD, Loes van der Valk, telefoon (070) 338 56 13 of e-mail l.vandervalk@hbd.nl. Op www.hbd.nl/winkelcriminaliteit staan meer tips en adviezen om de veiligheid van de winkel of winkelgebied te verbeteren. Via deze site kan ook de gratis online training ‘Omgaan met en voorkomen van agressie en geweld in de winkel’ worden gevolgd.

Reageer op dit artikel