nieuws

Werkgever draait sneller op voor schuld

Nieuws

BAKKERSWERELD – Deurwaarders kunnen via het UWV sneller nagaan wie de werkgever van een schuldenaar is. Daar heeft de ministerraad op voorstel van minister Hirsch Ballin mee ingestemd.

Werkgever draait sneller op voor schuld

BAKKERSWERELD – Deurwaarders kunnen via het UWV sneller nagaan wie de werkgever van een schuldenaar is. Daar heeft de ministerraad op voorstel van minister Hirsch Ballin mee ingestemd.

Door de nieuwe regeling zijn schuldeisers niet langer aangewezen op handelsinformatie-bureaus om de werkgever van de schuldenaar te vinden.
Met de nieuwe wettelijke maatregel wordt het zogeheten derdenbeslag sneller en doelmatiger uitgevoerd. De schuldeiser kan daarbij beslag leggen op de vordering, zoals loon, die de schuldenaar op derden heeft. De werkgever wordt daarvan de dupe en kampt jaarlijks met ongeveer 130 duizend beslagleggingen. Maar er is ook een voordeel van de nieuwe regeling. De administratieve lasten van het bedrijfsleven moeten hierdoor met 1,9 miljoen dalen.
Digitaal voordeel
De akte van aanzegging, het exploot, kan eventueel ook digitaal verstuurd worden. Dat heeft als voordeel dat de communicatie makkelijker loopt tussen bijvoorbeeld het bedrijf dat belast wordt met de schuld.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State wordt gezonden. De uiteindelijke tekst wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel