nieuws

Reglement Bakkerij van het Jaar 2007

Nieuws

Bekijk hieronder het reglement voor deelname aan de competitie Bakkerij van het Jaar 2007.

Bekijk hieronder het reglement voor deelname aan de competitie Bakkerij van het Jaar 2007.
 

Reglement
Reglement voor deelname aan de competitie Bakkerij van het Jaar 2007.
 
  1. Iedere bakkerijonderneming, die voor een belangrijk deel zelf produceert en het merendeel van de winkels in eigen beheer heeft kan zich inschrijven. Bij meerdere winkels worden, naar eigen keus van de jury, maximaal vijf winkels beoordeeld. De deelnemer kan wel zijn voorkeur aangeven, maar de jury is vrij de voorkeur wel of niet op te volgen.
  2. De ondernemer stelt zijn gehele bedrijf open voor de keuring. De jury krijgt vrije toegang tot elk gedeelte van het bedrijf.
  3. De juryleden zijn gerechtigd om informatie te vragen aan de medewerkers.
  4. De deelnemende bedrijven dienen te voldoen, of moeten aantoonbaar kunnen maken bezig te zijn met de wettelijke eisen betreffende hygiënecode, bedrijfshulpverlening en risico-inventarisatie en evaluatie.
  5. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de deelnemer aan NBC opdracht de gegevens van zijn product- en hygiënebeoordelingen die nodig zijn voor de jurering te verstrekken aan het Uitvoerend Comité van de Bakkerij van het Jaar. Aan het verstrekken van gegevens over reeds eerder uitgevoerde beoordelingen aan de jury zijn voor de deelnemer geen kosten verbonden.
  6. Deelnemers die de hygiëne in hun bedrijf of hun producten niet door NBC laten beoordelen, stemmen ermee in dat NBC eenmalig een hygiënebeoordeling in hun bedrijf uitvoert en/of de producten, die nodig zijn voor de jurering maar in het afgelopen jaar niet door NBC zijn beoordeeld, te laten bemonsteren en te beoordelen.
  7. Elk deelnemend bakkersbedrijf ontvangt een juryrapport.
  8. De organisatie behoudt het recht voor om bij ‘over-aanmelding’ een voorselectie te maken op basis van de meegeleverde motivatie.
  9. De titels Bakkerij van het Jaar en Banketbakkerij van het Jaar zijn bedrijfsgebonden, exclusief en geldig voor één kalenderjaar.
  10. De uitspraak van de jury is bindend. Er kan niet over worden gecorrespondeerd.
  11. De winnaars van de Bakkerij / Banketbakkerij van het Jaar mogen de eerstvolgende twee jaar niet meedoen.
  12. De organiserende stichting Bakkerij van het Jaar is niet aansprakelijk jegens deelnemers en/of derden die menen schade te ondervinden van deelname en/of de uitslag van deze competitie.
  13. De juryleden zijn niet aansprakelijk en kunnen niet worden aangesproken op de uitslag.De gegevens van de bedrijven die de finaleronde bereiken, kunnen voor een deel worden gebruikt voor publicatie in Bakkerswereld.
  De inschrijvingstermijn staat open tot 15 september 2006. De kosten van deelname bedragen € 125,- per bedrijf en € 75,- per filiaal met een maximum van €375,-.
   Te bemonsteren producten broodbakkerij:
   – witbrood
   – meergranenbrood
   – gevuld kleinbrood
   – specialiteit (zoet/zout)
   Productgroepen banketbakkerij:
   – gevuld korstproduct
   – zoutjes
   – nat gebak
   – specialiteit
   Productgroep gemengd bedrijf:
   – witbrood
   – specialiteit brood
   – nat gebak
   – specialiteit banket
   Voor meer informatie
   Secretariaat
   Bakkerij van het Jaar
   t.a.v. Lia Bussen
   Postbus 370
   6700 AJ Wageningen
   Telefoon: 06-51203131
   Fax: 0317-423206
   E-mail: mjce.bussen@versatel.nl
   Zie ook: www.bakkerijvanhetjaar.nl

  Reageer op dit artikel