nieuws

Opzet en doel van de verkiezing

Nieuws

BAKKERSWERELD – De titels Bakkerij van het Jaar en Banketbakkerij van het Jaar worden jaarlijks toegekend aan die bakkerijondernemingen met aantoonbare bijzondere (ondernemers)kwaliteiten. De onderscheiding is bedoeld als een kwaliteitsstimulans voor de gehele Nederlandse bakkerijbranche.

BAKKERSWERELD – De titels Bakkerij van het Jaar en Banketbakkerij van het Jaar worden jaarlijks toegekend aan die bakkerijondernemingen met aantoonbare bijzondere (ondernemers)kwaliteiten. De onderscheiding is bedoeld als een kwaliteitsstimulans voor de gehele Nederlandse bakkerijbranche.
 

NBOV, BTF en Beko hebben gezamenlijk het initiatief opgepakt voor de competitie Bakkerij van het Jaar. Deze instanties vormen samen de Raad van Toezicht en hebben opnieuw budget vrijgemaakt voor deze competitie.
 
De Raad van Toezicht heeft een onafhankelijke voorzitter in de persoon van de heer Albert Schipper.
 
Het initiatief wordt ondersteund door NBC en Bakkerswereld. Zij verrichten samen met Beko Advies de werkzaamheden voor het Uitvoerend Comité. Dit comité staat onder onafhankelijk voorzitterschap van Frans Hazenberg. Ook Grobak ondersteunt sinds vorig jaar deze verkiezing.
 
Opzet verkiezing
De competitie telt net als vorig jaar drie ronden. De opzet van de jurering in de1ste ronde is aangepast, met als doel de beoordeling van de bedrijven zo objectief mogelijk te laten plaatsvinden Een professionele mysteryshopper beoordeelt de aspecten presentatie, assortiment, promotie en personeel & service.
 
De mysteryshopper zal bij het bezoek aan de deelnemende (banket)bakkerijen ook enkele producten kopen en als consument de aankoop beoordelen en het product keuren. Elders zijn goede ervaringen met deze mysteryshopping opgedaan. Hiervoor wordt een gespecialiseerd bedrif ingeschakeld. De jurering in de 1e ronde bestaat uit de beoordeling door mysteryshopping, een vaktechnische keuring van reguliere producten en een hygiëne-inspectie. Daarvoor worden bij die bedrijven die gebruik maken van de NBC productkeuring én hygiëne-inspectie de laatste drie beoordelingen gebruikt. Bedrijven die hiervan geen gebruik maken zullen éénmalig hun producten door het NBC moeten laten beoordelen en een hygiëne-inspectie laten uitvoeren. De kosten hiervan zijn voor rekening van het te jureren bedrijf.
 
Bij filiaalbedrijven (> 5 winkels) en bedrijven die in verhouding weinig winkelverkoop hebben wordt daarnaast ook organisatie en logistiek onder de loep genomen. Voor deze beoordeling vindt een extra jurybezoek plaats. De 1ste ronde vindt plaats tussen eind september en eind oktober 2006. Elk deelnemend bedrijf krijgt daarna een keurings(jury)rapport met opmerkingen en scores.
 
De tweede ronde
Afhankelijk van het aantal deelnemers aan de verkiezing worden zestien tot vierentwintig bedrijven genomineerd voor de 2e ronde. De genomineerden krijgen een promotiepakket om hun nominatie onder de aandacht van de consument te brengen. De ervaring leert dat ze hiermee veel commercieel voordeel kunnen behalen.
 
Deze genomineerden worden in de periode van eind oktober tot half november a.s. bezocht door een vast jurykoppel, gevormd door vakdeskundigen uit de bakkerijbranche. De bedrijven worden opnieuw uitgebreider dan in de 1ste ronde beoordeeld op de genoemde aspecten. Het accent zal met nadruk liggen op de totale bedrijfsvoering. Tevens zal een gesprek plaatsvinden met de ondernemer(s).
 
Acht bedrijven gaan door naar de eindronde. Zij ontvangen een nieuw, nu op hun finaleplaats afgestemd promotiepakket. In januari bezoekt een juryteam, bestaande uit de deskundigen van Beko Advies en NBC, de finalisten. Bij de beoordeling van het bedrijf ligt het aspect vooral op het ondernemerschap.
 
Uiteindelijk komen hier de Bakkerij en Banketbakkerij van het Jaar uit. De winnaars worden bekendgemaakt op een nog nader te bepalen branchemanifestatie in het voorjaar van 2007.
 
De winnaars generen veel (lokale) publiciteit. Dit geeft een positieve impuls aan de omzetten van de prijswinnaars. En het versterkt het imago van de bakkerijbranche in zijn totaliteit.
 
Reageer op dit artikel