nieuws

Ook in 2007 hoge grondstof- en energieprijzen

Nieuws

BAKKERSWERELD – Het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP) verwacht ook in 2007 hoge grondstof- en energieprijzen. De vraag naar graan overtreft het aanbod fors, vooral vanwege tegenvallende oogsten. Volgens het Productschap is er in de EU echter wel voldoende graan beschikbaar.

Ook in 2007 hoge grondstof- en energieprijzen

BAKKERSWERELD – Het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP) verwacht ook in 2007 hoge grondstof- en energieprijzen. De vraag naar graan overtreft het aanbod fors, vooral vanwege tegenvallende oogsten. Volgens het Productschap is er in de EU echter wel voldoende graan beschikbaar.

In augustus meldde het Productschap GZP een forse stijging van de tarweprijzen door tegenvallende oogsten in de EU. Sindsdien zijn de prijzen nog veel verder gestegen als gevolg van de misoogst in Australië en de belangrijk lagere oogst in Oekraïne. De oogst van tarwe in Australië wordt nu geschat op 9,5 miljoen ton tegen 15,5 miljoen ton vorig jaar. De oogst in Oekraïne wordt geschat op 14 miljoen ton, tegen 19 miljoen ton vorig jaar. Op de wereldmarkt is de vraag naar tarwe ruim groter dan het aanbod. Door wijzigingen in het systeem van de EU-invoerrechten worden de graanprijzen binnen de Europese Unie veel sterker door de gebeurtenissen op de wereldmarkt beïnvloed, dan in het verleden het geval was. De graanprijzen in de EU zijn daardoor de hoogste in 10 jaar. Ten opzichte van oktober 2005 is de graanprijs tot € 50,- per ton gestegen. Het Productschap GZP sluit een verdere stijging van tarweprijzen niet uit.
Energiemarkt
De kosten van energie hebben een aanzienlijk aandeel in de kostprijs van de gzp-bedrijven. Dat geldt zowel voor de maalbedrijven als voor de bakkerij. Volgens het CBS is er sinds 2004 sprake van een forste prijsstijging voor energie (gas en elektriciteit). De gemiddelde prijs in 2005 lag circa 20% hoger dan in 2004. Uit gegevens van Beko Dienstverlening blijkt dat de energiekosten voor de bakkerij in 2005 met 15 tot 20% zijn gestegen. Voor 2006 verwacht Beko ook een verhoging. Gegevens van het CBS over de eerste negen maanden van 2006 laten een verhoging zien van wederom ongeveer 20%. Voor 2007 is de verwachting van het Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf dat de Europese gasmarkt dalende is. De elektriciteitsmarkt is daarentegen stijgend. Voor het eerste kwartaal van 2007 wordt er wat ontspanning verwacht. Voor geheel 2007 wordt een lichte stijging van enkele procenten verwacht. Voor 2008 wordt een stabieler beeld verwacht. De verhoging van grondstof- en energieprijzen is overigens niet de enige kostprijsverhoging waarmee de bakkerij te maken krijgt. Op 1 januari 2007 worden de lonen verhoogd met 1,5%.
(Bron: Beko Zuid)
 

Reageer op dit artikel